Nowa świetlica środowiskowa w Głogowie

0
624
Świetlica MCWR w Głogowie

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie przyjmuje zapisy dzieci do świetlicy środowiskowej. Interesujący program zajęć będzie wspierać rozwój głogowskich dzieci i młodzieży.

Nowa świetlica środowiskowa działa przy Szkole Mistrzostwa Sportowego CERTUS. Będzie ona funkcjonować w strukturach MCWR w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

Świetlice Środowiskowe są placówkami wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Uczęszczają tu dzieci z zaburzeniami zachowania, a także z rodzin dysfunkcyjnych, ale możliwość korzystania z zajęć w świetlicy nie jest zależna od sytuacji materialnej, ani statusu rodziny. Podopieczni objęci są programem socjoterapeutycznym o charakterze korekcyjno-kreacyjnym. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Świetlice oferują: zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, kulinarne, plastyczne, rekreacyjne, ogólnorozwojowe i sportowe (w ramach zajęć nauka gry z tenisa stołowego i piłka nożna), gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, bajkoterapię i spotkania z interesującymi ludźmi. Zajęcia mają na celu wspieranie psychicznego i fizycznego rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, zagospodarowanie jego czasu wolnego w sposób bezpieczny i kreatywny, a także dożywianie. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

Obecnie działa 7 takich świetlic na terenie Głogowa: przy ulicach Folwarcznej i Akacjowej w Klubach Środowiskowych MCWR, w Gimnazjum nr 4, w parafii Św. Klemensa, w Gimnazjum nr 5, na Targowisku Miejskim oraz w Bazie Środowiskowej przy ul. Krochmalnej.

Głogowianie zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy powinni się kontaktować jej koordynatorem, Marcinem Szatyńskim, pod numerem telefonu: 787-509-641.

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie oferuje pomoc dzieciom, młodzieży, ale także osobom dorosłym. Prowadzone są tu grupy wsparcia oraz grupy o charakterze terapeutycznym dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu, między innymi: grupa zapobiegania nawrotom picia, grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych, grupa edukacyjno-terapeutyczna dla pijących szkodliwie, grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) i grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Głogowie.

W głogowskim MCWR działa również tzw. asystent rodziny. Utworzenie tego stanowiska wynika z realizacji nowych zadań w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Służy on pomocą rodzinie do czasu, aż ta zacznie samodzielnie pokonywać życiowe trudności. Pomoc asystenta dotyczy również opieki i wychowania dzieci. Współpracując z członkami rodziny pomaga odnaleźć to, co w niej dobre; wspiera w organizacji dnia codziennego i znajdowaniu sposobów spędzania czasu wolnego; doradza jak zarządzać pieniędzmi; pomaga w realizacji spraw urzędowych; pomaga dorosłym w znalezieniu pracy bądź podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wniosek o objęcie rodziny wsparciem asystenta składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.