Piąty Szczyt Partnerstwa Odry we Wrocławiu

0
513
2016-01-13 Piąty Szczyt Partnerstwa Odry 2016 we Wrocławiu

Najważniejsi przedstawiciele polskich i niemieckich regionów Partnerstwa Odry zgromadzili się w środę we Wrocławiu. Omówiono szereg istotnych kwestii, dotyczących współpracy dolnośląskich województw nadodrzańskich z niemieckimi krajami związkowymi. 

W dniu wczorajszym, 13 stycznia 2016 roku, we Wrocławiu, odbył się piąty Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry. Spotkanie miało miejsce we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas szczytu były: komunikacja, sprawy społeczne, polityka zdrowotna na pograniczu polsko-niemieckim oraz wspólna wizja współpracy sięgająca 2030 roku. Gospodarzem spotkania był Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Gościli tu również samorządowcy z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego a także krajów związkowych: Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonii. Gościem był również Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w MSWiA.

Tegoroczny Szczyt Partnerstwa Odry miał wydźwięk symboliczny. Odbył się w rocznicę 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec” oraz 10-lecia współpracy Partnerstwa Odry. Polskie województwa i niemieckie kraje związkowe intensywnie ze sobą współpracują, wnosząc istotny wkład w dobrosąsiedzki i przyjazny rozwój stosunków transgranicznych. Szczyt rozpoczęły uroczystości jubileuszowe z okazji ćwierćwiecza podpisania ww. polsko-niemieckiego traktatu i stanowi impuls do dalszego rozwoju współpracy na szczeblu regionalnym. – Inicjatywy Partnerstwa Odry to nie tylko wielkie deklaracje, ale też ustalenia, które dotyczą codziennego życia Dolnoślązaków – mówił podczas szczytu marszałek Cezary Przybylski. – Efektem wspólnej pracy z partnerami niemieckimi jest m.in. umożliwienie wjazdu składom Kolei Dolnośląskich do Goerlitz i przywrócenie połączenia kolejowego między Wrocławiem a Dreznem – dodaje.

Najistotniejszymi tematami poruszanymi podczas spotkania były kwestie transgranicznej opieki zdrowotnej, dalszej rozbudowy sieci połączeń komunikacyjnymi między regionami granicznymi oraz wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczestnicy spotkania zapoznali się z Wspólną koncepcją przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Została ona przygotowana przez Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.  Rozmawiano również o przyszłości rzeki Odry jako ważnego szlaku komunikacyjnego oraz zacieśnieniu współpracy gospodarczej. Nie pozostanie to bez wpływu na rozwój nadbrzeża Odry w Głogowie.

Szczyt zakończył się wspólną konferencją prasową, w której uczestniczyli między innymi: premier Wolnego Państwa Saksonia Stanislaw Tillich, premier Brandenburgii Dietmar Woidke, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Wszyscy partnerzy zgodnie stwierdzili, że dalsze działania mają szansę powodzenia jedynie wówczas, gdy będą organizowane wspólnie, a nie równolegle obok siebie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.