Kadra szkoli się w MORIUSie

0
541
MORIUS Głogów

Na początku stycznia w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych  w Głogowie rozpoczął się kurs NDT-Bobath. Do głogowskiego ośrodka przyjechali specjaliści z całego świata, by przygotować kadry do pracy w zespole terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, ryzykiem uszkodzenia bądź uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Współorganizatorem akcji jest JUS The Helping Hand. NDT-Bobath jest to koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych. Stosowana jest z powodzeniem od wielu lat na całym świecie. Opracowano ją w latach czterdziestych, a jej twórcami byli mieszkający w Londynie Czesi: Berta i Karel Bobath. Jest to metoda terapii o charakterze neurorozwojowym, a bazą do jej stosowania jest doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka. Koncepcja Bobath zakłada współpracę zespołu złożonego z rodziny, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa oraz ergoterapeuty. Działanie takiej grupy pozwala na stosowanie prawidłowych oddziaływań przez 24 godziny. Rodzina pacjenta jest dokładnie informowana, w jaki sposób należy z nim postępować w czasie odwiedzin w szpitalu czy w sytuacjach życia codziennego w domu. NDT-Bobath jest koncepcją, która nie określa sztywnych ram terapii i jest podatna na ciągłe polepszanie oraz modyfikowanie oddziaływań tak, aby osiągać zadowalający dla pacjenta efekt. Opieką medyczno-rehabilitacyjną w ramach opisanej terapii objęte zostaną dzieci przebywające w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

Pierwsza część kursu dla kadry w głogowskim ośrodku potrwa do 29 stycznia. Druga część zaplanowana jest od 29 lutego do 25 marca. Opiekunem naukowym szkoleń jest prof.dr hab. Marek Woźniewski (Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu).

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych (MORiUS) w Głogowie jest ośrodkiem, który służy wsparciem osobom niepełnosprawnym, w tym również z niepełnosprawnością intelektualną, niemowlętom, dzieciom i młodzieży z opóźnieniem psychoruchowym, jak również z wadami postawy.

Z pomocy specjalistów można skorzystać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00.

W MORiUS znajduje się Ośrodek Dziennej Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w którym podopieczni są objęci specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Leczenie usprawniające w ośrodku jest wieloprofilowe i obejmuje wszystkie sfery rozwoju: ruchowego, zmysłów, mowy, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

W ośrodku można skorzystać także z usług komercyjnych. Niemowlęta, dzieci i młodzieży objęci są opieką w Poradni Lekarskiej, Rehabilitacyjnej, Logopedycznej i Psychologicznej. Dodatkowo skorzystać tu można z terapii pedagogicznej. Dorośli potrzebujący rehabilitacji mogą skorzystać z fizykoterapii i usprawniania ruchowego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.