Głogowska Nowoczesna apeluje do posła Zubowskiego

0
1008

Członkowie i sympatycy głogowskiego koła Stowarzyszenia Nowoczesna Ryszarda Petru 29 grudnia 2015 r. wystosowali apel w postaci listu otwartego do posła Wojciecha Zubowskiego. Autorzy ogłosili swój sprzeciw wobec „niszczenia demokracji i wprowadzania autorytarnych rozwiązań”.

Członkowie SNRP wyrazili sprzeciw wobec nowej polityki partii Prawa i Sprawiedliwości. Negują powołanie „kontrowersyjnych” polityków na ministrów, zależność prezydenta i premiera od prezesa partii oraz sposób procedowania projektów ustaw. Według nich członkowie PiS nie liczą się ze stanowiskiem konstytucjonalistów i autorytetów prawniczych, obchodzą przepisy prawa, nie konsultują swych posunięć ze społecznością, biorą udział w nocnych głosowaniach oraz działaniach niezgodnych z regulaminem Sejmu. Ponadto ich zdaniem nie stosują się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a akty prawne wprowadzane są przez nich z pozbawieniem vacatio legis, tj. okresem, który upływa między ogłoszeniem aktu prawnego a dniem wejścia w życie wszystkich lub wybranych jego postanowień.

Autorzy listu utrzymują, że działania partii Wojciecha Zubowskiego zmierzają do destabilizacji podstaw i filarów polskiej demokracji, marginalizacji Trybunału Konstytucyjnego, upolitycznienia Służby Cywilnej i ubezwłasnowolnienia sądownictwa. Rozumiejąc to, że celem działań partii jest przebudowa kraju w oparciu o wyznawane przez nią wartości, jednocześnie krytykują wprowadzanie zmian, odbywające się kosztem prawa i konstytucji.

Członkowie koła Stowarzyszenia Nowoczesna Ryszarda Petru zwracając się do posła Wojciecha Zubowskiego zaznaczają, że jako człowiek powołujący się na takie wartości jak miłość i i sprawiedliwość, musi zauważać nieetyczność działań przywódców swojej partii. Apelujący twierdzą, że każda władza kiedyś przemija. Wprowadzone przez PiS zmiany mogą się odwrócić przeciwko samym autorom tych zmian, gdy zostaną w przyszłości wykorzystane przez ich następców. – Jest Pan człowiekiem młodym i przed Panem jeszcze wiele lat kolejnych sukcesów, dlatego mamy nadzieję, że podejmowane obecnie przez Pana działania nie będą w przyszłości powodem do wstydu i zażenowania – apelują na piśmie członkowie głogowskiego koła Nowoczesnej.

Autorzy sprzeciwu twierdzą, że Wojciech Zubowski jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiada przede wszystkim przed obywatelami i swoimi wyborcami, a nie przed władzami partii. W swych działaniach powinien kierować się dobrem wszystkich Polaków, a nie jedynie tych, którzy pragną rządów autorytarnych.

Głogowscy sympatycy Stowarzyszenia Nowoczesna zwracając się do Wojciecha Zubowskiego proszą o przemyślenie postępowania obecnej większości parlamentarnej, o rezygnację z udziału w procesie niszczenia fundamentów demokracji i o sprzeciw wobec prób wprowadzania w polityce rozwiązań autorytarnych.

Pod listem otwartym do głogowskiego posła podpisało się 12 członków i sympatyków głogowskiego koła Stowarzyszenia Nowoczesna Ryszarda Petru:

 1. Jacek Zahorski
 2. Sławomir Krawczyk
 3. Karina Zahorska
 4. Krzysztof Grabowski
 5. Zenon Nowak
 6. Małgorzata Buszko
 7. Blanka Horbatowska
 8. Paweł Pośnik
 9. Robert Mazur
 10. Marcin Horbatowski
 11. Sebastian Laskowski
 12. Dariusz Andruszkiewicz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.