Gmina Kotla: Darmowa pomoc prawna

0
381
Miedziak.info.pl - TutajGLOGOW.pl - Gmina Kotla Powiat Głogowski

W styczniu 2016 roku na terenie Gminy Kotla rusza punkt darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy. Z porad prawnika będą mogły skorzystać osoby, które udokumentują uprawnienia do skorzystania z pomocy prawnika.

Wójt Gminy Kotla poinformował, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kotla a Starostwem Powiatowym w Głogowie, od stycznia 2016r. będzie udzielana dla mieszkańców Gminy Kotla bezpłatna pomoc prawna. W poprzednich latach można było skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu głogowskiego, jednak była to pomoc udzielana dopiero na etapie procesu sądowego. Starostwo Powiatowe w Głogowie dokonało zmiany, by osoby potrzebujące mogły zasięgnąć darmowej porady prawnika w celach konsultacyjnych, niezależnie od tego, czy dojdzie do procesu w sądzie. – Ministerstwo Sprawiedliwości długo pracowało nad projektem Ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej – mówi poseł Ewa Drozd. – Zanim powstał ostateczny projekt, przeprowadzono szereg badań oraz projektów pilotażowych (stowarzyszenia oferowały pomoc prawną, a było to finansowane ze środków unijnych). Dostrzegliśmy konieczność zorganizowania punktów pomocy prawnej na terenach wiejskich – dodaje.

Miejscem, które przeznaczono na punkt porad prawnych, jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli (boczne wejście usytuowane przy gabinecie kosmetycznym). Punkt porad czynny będzie: w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00, w czwartki w godzinach od 11:00 do 15:00 i w piątki od 10:00 do 14:00.

Porady udzielane przez prawnika będą finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Głogowie. Gmina Kotla zapewnia swoim mieszkańcom w pełni wyposażone pomieszczenie wraz z dostępem do mediów.

Nie każdy mieszkaniec jednak będzie mógł skorzystać z pomocy prawnika. Uprawnionymi do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej będą osoby:

  • którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o bezpłatną pomoc prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i którym nie wydano decyzji o zwrocie tego świadczenia,
  • posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  • posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  • które nie ukończyły 26 lat,
  • które ukończyły 65 lat,
  • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Zdrowia w Gminie Kotla, koniecznym będzie okazanie stosownych dokumentów, potwierdzających wyżej wymienione uprawnienia oraz złożenie odpowiednich oświadczeń.