Gmina Kotla: Darmowa pomoc prawna

0
552
Miedziak.info.pl - TutajGLOGOW.pl - Gmina Kotla Powiat Głogowski

W styczniu 2016 roku na terenie Gminy Kotla rusza punkt darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy. Z porad prawnika będą mogły skorzystać osoby, które udokumentują uprawnienia do skorzystania z pomocy prawnika.

Wójt Gminy Kotla poinformował, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kotla a Starostwem Powiatowym w Głogowie, od stycznia 2016r. będzie udzielana dla mieszkańców Gminy Kotla bezpłatna pomoc prawna. W poprzednich latach można było skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu głogowskiego, jednak była to pomoc udzielana dopiero na etapie procesu sądowego. Starostwo Powiatowe w Głogowie dokonało zmiany, by osoby potrzebujące mogły zasięgnąć darmowej porady prawnika w celach konsultacyjnych, niezależnie od tego, czy dojdzie do procesu w sądzie. – Ministerstwo Sprawiedliwości długo pracowało nad projektem Ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej – mówi poseł Ewa Drozd. – Zanim powstał ostateczny projekt, przeprowadzono szereg badań oraz projektów pilotażowych (stowarzyszenia oferowały pomoc prawną, a było to finansowane ze środków unijnych). Dostrzegliśmy konieczność zorganizowania punktów pomocy prawnej na terenach wiejskich – dodaje.

Miejscem, które przeznaczono na punkt porad prawnych, jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli (boczne wejście usytuowane przy gabinecie kosmetycznym). Punkt porad czynny będzie: w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00, w czwartki w godzinach od 11:00 do 15:00 i w piątki od 10:00 do 14:00.

Porady udzielane przez prawnika będą finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Głogowie. Gmina Kotla zapewnia swoim mieszkańcom w pełni wyposażone pomieszczenie wraz z dostępem do mediów.

Nie każdy mieszkaniec jednak będzie mógł skorzystać z pomocy prawnika. Uprawnionymi do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej będą osoby:

  • którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o bezpłatną pomoc prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i którym nie wydano decyzji o zwrocie tego świadczenia,
  • posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  • posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  • które nie ukończyły 26 lat,
  • które ukończyły 65 lat,
  • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Zdrowia w Gminie Kotla, koniecznym będzie okazanie stosownych dokumentów, potwierdzających wyżej wymienione uprawnienia oraz złożenie odpowiednich oświadczeń.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.