Zmiana ruchu przy budowanym rondzie

0
600

Uwaga kierowcy! Od 2 grudnia będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu w okolicach budowanego ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Prawa jezdnia drogi wojewódzkiej nr 292 (w kierunku m Rudna) będzie zamknięta na odcinku około 190 m. Ruch zostanie skierowany na sąsiednią jezdnię poprzez wykonane tymczasowe przejazdy przez wyspę dzielącą. Zamknięta będzie także część zieleńca oraz część lewego chodnika
w ciągu ul. K. Wielkiego (w kierunku m. Rudna) na odcinku około 180m.Nastąpi zamknięcie części zieleńca oraz części lewego i prawego chodnika w ciągu ul. K. Sprawiedliwego (w kierunku osiedla Piastów) na odcinku około 65m. Szerokość pasa ruchu wyniesie min. 3 m.

W trakcie etapu planuje się wykonać następujące prace: montaż krawężników, prace nawierzchniowe wraz z warstwą ścieralną, regulacja wpustów, montaż elementów kanalizacji deszczowej, wymiana, przebudowa i montaż słupów oraz kabli, budowa chodnika na zajętym zieleńcu.

W trakcie trwania prac przewidziano zamknięcie dla ruchu wlotu ul. K. Sprawiedliwego. Do ul. K. Sprawiedliwego i do Osiedla Piastów Śląskich będzie możliwy poprzez objazd.

Dojazd do osiedla Piastów Śląskich odbywać się będzie poprzez ul. Henryka Głogowskiego do ul. Kazimierza Sprawiedliwego oraz poprzez układ dróg podrzędnych (ul. Folwarczna).

W tym czasie zmienione zostaną trasy autobusów Komunikacji Miejskiej.Autobusy liniowe w kierunku osiedla Piastów z ulicy Kazimierza Wielkiego skręcą bezpośrednio w H. Głogowskiego i dalej w kierunku osiedla, gdzie linie obsłużą wszystkie przystanki. Linia 61 oraz 54 nie będzie się
zatrzymywać na 2 przystankach na ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości ul.Łokietka z uwagi na wyłączeniu z ruchu skrzyżowania.

2015-11-30 Zmiana ruchu przy rondzie

2015-11-30 Zmiana ruchu przy rondzie 3

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.