Cuda z gliny

0
570
2015-11-17 Cuda z gliny @GOKiS (fot. UG Kotla)

Zakończyły się warsztaty ceramiczne realizowane w ramach projektu pn. „Nasza tożsamość” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie „Z głębi serca”.

Projekt „Nasza tożsamość”, którego koordynatorem jest Barbara Kobiela, radna gminy Kotla, skierowany jest do zespołów folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich, które są ostoją tradycji ludowych na wsiach. Jego celem jest kultywowanie i promowanie tradycji wiejskich, które powoli odchodzą w zapomnienie.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Z głębi serca”, które powstało w Kotli w 2008 r. Do jego głównych założeń statutowych należą działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kotla, oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W stowarzyszeniu działa obecnie ponad 20 osób.

Warsztaty ceramiczne, realizowane w ramach programu „Nasza tożsamość”, odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli. Przeprowadziła je Katarzyna Sieradzka, która jest artystą ceramikiem i ma własną pracownię ceramiki.

Projekt„Nasza tożsamość” będzie realizowany do grudnia 2015 r. Koszty związane z jego organizacją i realizacją wyniosły 29 437 zł. Fundusze na jego organizację stowarzyszenie „Z głębi serca” pozyskało z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz ten wspiera organizacje pozarządowe, które rozwijają i promują ideę społeczeństwa obywatelskiego i aktywność społeczności lokalnej na swoim terenie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.