Głogowscy rowerzyści wydadzą opinię

0
641
2015-10-31 Głogowscy rowerzyści wydadzą opinię @Ratusz (fot. UM Głogów)

Szlaki rowerowe nad Odrą oraz Dolnośląska Polityka Rowerowa były tematami kolejnego posiedzenia społecznego Zespołu Konsultacyjnego ds. Infrastruktury Rowerowej. – Dolnośląska Polityka Rowerowa może stać się dla naszego miasta przyczółkiem w realizacji tych planów, które wypracowujemy jako Zespół – mówił na spotkaniu z rowerzystami zastępca prezydenta Piotr Poznański.

Założenia Dolnośląskiej Polityki Rowerowej zostały uchwalone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w grudniu 2013 r. Najważniejszym celem DPR jest zmiana przyzwyczajeń transportowych Dolnoślązaków i zachęcenie ich do codziennego, a nie tylko rekreacyjnego, korzystania z roweru. Dokument służy realizacji regionalnego transportu rowerowego i zarządzenie jego rozwojem.

Na potrzeby Dolnośląskiej Polityki Rowerowej członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. Infrastruktury Rowerowej opracują opinię w sprawie wytyczenia szlaków rowerowych wzdłuż Odry.
– Dolnośląska Polityka Rowerowa może stać się dla naszego miasta przyczółkiem w realizacji tych planów, które wypracowujemy jako Zespół – mówił podczas spotkania z rowerzystami zastępca prezydenta Piotr Poznański.

Podczas posiedzenia omawiano także sprawy bieżące związane z infrastrukturą rowerową w mieście. Wózkersi w imieniu głogowian poruszających się na wózkach złożyli wniosek o obniżenie krawężników przy ul. Obrońców Pokoju. Wskazali także na wystające studzienki kanalizacyjne i nierówną powierzchnię u zbiegu ulic Długosza i Chopina. Rozmawiano także o zakupie kilku samoobsługowych stacji napraw rowerów.

Tematem następnego spotkania będzie wytyczenie ścieżki rowerowej do Sławy. Na posiedzenie zaproszono wójta gminy wiejskiej Głogów Joannę Gniewosz oraz wójta gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego. Kolejne spotkania natomiast zostaną poświęcone poprawie infrastruktury rowerowej na głogowskich osiedlach.

Zespół Konsultacyjny ds. Infrastruktury Rowerowej powstał w czerwcu 2015 r. Należy do niego 12 osób z różnych głogowskich grup i organizacji rowerowych. Zespół pełni funkcje doradcze i opiniujące. Raz w miesiącu spotyka się z władzami miasta, by omówić efekty działań i zaplanować kolejne kroki, dzięki którym Głogów stanie się miastem bardziej przyjaznym dla rowerzystów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.