Gmina Żukowice przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej

0
252
2015-10-22 Gmina Żukowice przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej (plakat) 3

Gmina Żukowice ma już plan gospodarki niskoemisyjnej. Teraz może bez przeszkód starać się o środki unijne w perspektywie 2014-2020 na projekty związane z termomodernizacja budynków i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice” został przyjęty 12 października uchwałą Rady Gminy Żukowice. Celem tego dokumentu jest określenie wizji rozwoju gminy w kontekście gospodarki niskoemisyjnej, która w przyszłości przyniesie profity środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyznacza najważniejsze zadania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dokument został opracowany przez specjalistyczną firmę z Poznania. Na jego przygotowanie gmina Żukowice pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podstawą opracowania planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, oparta na jej bilansie energetycznym. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie i wyznaczenie najważniejszych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przyczyniających się do realizacji wyznaczonych celów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym z przypadku ubiegania się przez Gminę Żukowice o środki z Unii Europejskiej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

2015-10-22 Gmina Żukowice przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej (plakat)

2015-10-22 Gmina Żukowice przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej (plakat) 2

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.