Powiatowa Rada Pożytku Publicznego już pracuje

0
582
2015-10-09 Powiatowa Rada Pożytku Publicznego @Starowstwo Powiatowe w Polkowicach (fot. SP Polkowice)
SONY DSC

9 października w Starostwie Powiatowym w Polkowicach po raz pierwszy obradowała Powiatowa Rada Pożytku Publicznego. Podczas posiedzenia rada wybrała prezydium i omówiła sprawy organizacyjne.

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego została powołana 28 września na mocy uchwały zarządu powiatu. W skład rady weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych: Anna Skrzypczak-Mospan (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”), Anna Puławska-Rodzik (Prezes Fundacji Eudajmonia), Barbara Sulma (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”) oraz Halina Żelazna (przedstawicielka Hufca ZHP Chorągiew Dolnośląska), przedstawiciele organu stanowiącego powiat: przewodniczący rady powiatu Krzysztof Nester oraz Henryk Czekajło członek zarządu, jak i  przedstawiciele organu wykonawczego: Elżbieta Sworacka-Dul i Grzegorz Majewicz.

Powiatowa Rada Pozytku Publicznego pełni funkcje doradcze i opiniodawcze. Jej zadaniem jest konsultowanie dokumentów. – Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależeć będą  jej kompetencje i zasięg działania – informuje Mirosława Myrna-Kudryk, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

W trakcie pierwszego posiedzenia Rada wybrała prezydium w składzie: Krzysztof Nester – przewodniczący, Anna Puławska-Rodzik – wiceprzewodnicząca, oraz przedyskutowała założenia do planu pracy i omówiła sprawy organizacyjne dotyczące działalności rady.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.