„Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży jest wiedza na ten temat”

0
627
2015-10-07 „Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży jest wiedza na ten temat” @DUCH (fot. A. Błaszczyk)

W Polsce samobójstwa są trzecią, po wypadkach i nowotworach, przyczyną śmierci wśród dzieci i młodzieży. W 2013 r. Komenda Główna Policji zanotowała 418 zamachów samobójczych w grupie wiekowej 15-19 lat i 41 wśród dzieci poniżej 14 roku życia. – Samobójstwo to ostatnie tabu dotyczące dzieci i młodzieży. Chcemy przełamywać takie trudne tematy – mówi Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia SZANSA, organizator konferencji „Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży”, która odbyła się wczoraj (06.10) w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie.

Statystyki policyjne wskazują, że liczba samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrasta, ale, jak twierdzi Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i organizator konferencji,  nie znamy prawdziwej skali problemu. – Dzieci, które podejmują próby samobójcze w rozpoznaniu medycznym nie mają napisane próba samobójcza, tylko np. zatrucie albo uraz – mówi Anna Lechowska. – Obserwujemy jednak, że do stowarzyszenia zgłasza się coraz więcej rodziców z dziećmi, które zetknęły się z przemocą i podejmowały ryzykowne zachowania – dodaje.

Potrzebę porozmawiania o problemie samobójstw z ekspertami w tej dziedzinie zgłosili kilka miesięcy temu Stowarzyszeniu SZANSA pedagodzy, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. – Stąd powstała idea tej konferencji – wyjaśnia Anna Lechowska. – Planujemy już kolejne działania, dotyczące innych zagrożeń, z jakimi spotyka się młodzież.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zaangażowanych w ochronę dzieci. Uczestnicy przyjechali z województwa lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego.

Zdaniem Anny Lechowskiej samobójstwa młodych ludzi to problem, wobec którego osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą często czują się bezradne. – Socjolodzy twierdzą, że samobójstwo dzieci to ostatni temat tabu dotyczący dzieci i młodzieży – mówi prezes Stowarzyszenia SZANSA. – My chcemy podczas dzisiejszej konferencji przełamywać takie trudne tematy i o tym będziemy mówić. Bardzo skutecznym sposobem zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży jest wiedza na ten temat – przekonuje Anna Lechowska.

Podczas konferencji wykłady wygłosili eksperci z zakresu psychiatrii i psychologii z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Stowarzyszenia MONAR. Po zakończeniu części wykładowej uczestnicy wzięli udział w warsztatach.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, którego reprezentowała wiceprezydent miasta Bożena Kowalczykowska. – To niezwykle ważny temat. Dziękuję naszej głogowskiej SZANSIE, że dzięki niej mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkań i o nim dyskutować – mówiła wiceprezydent Głogowa.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.