L. Golba: „To bardzo ważna inwestycja”. P. Zwoliński: „Kupujemy kota w worku”

0
353
2015-09-30 L. Golba „To bardzo ważna inwestycja. P. Zwoliński „Kupujemy kota w worku (fot. A. Błaszczyk)

Wczoraj (29.09) na nadzwyczajnej sesji rady gminy Jerzmanowa radni podjęli decyzję o zakupie pałacu, położonego przy ul. Obiszowskiej. Nie byli jednak jednomyślni w tej sprawie. Od głosu wstrzymał się radny Paweł Zwoliński. Koszt zakupu pałacu to 3 mln zł.

W skład nieruchomości, którą zamierza kupić gmina, wchodzi pałac, zabudowania pofolwarczne oraz 9-hektarowy park z dwoma stawami.

Obecnie pałac należy do osób prywatnych, które nadal w nim mieszkają. Obiekt służy także jako baza noclegowa dla pracowników, głównie zza wschodniej granicy.

Sytuacja prawna nieruchomości jest skomplikowana, ale jak zapewnia radca prawny mec. Bernadetta Kulisch, gmina zobowiąże właścicielkę obiektu do uregulowania tej kwestii. – Gmina w rozmowach przeprowadzanych z właścicielką wskazała na konieczność usunięcia zapisów egzekucyjnych i hipotecznych z księgi wieczystej nieruchomości, ponieważ gmina nie może zakupić nieruchomości z jakimikolwiek obciążeniami – mówiła mec. Bernadetta Kulisch podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy.

Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba uważa, że kupno pałacu to niezwykle ważna inwestycja. – Z punktu widzenia interesów gminy zakup pałacu jest kwestią bardzo istotną. Kiedy już staniemy się jego właścicielami, będziemy sukcesywnie rok po roku, starając się o środki zewnętrzne, przywracać jego świetność. Chcemy, by pałac stał się siedzibą dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki, bo teraz obie te instytucje funkcjonują w bardzo trudnych warunkach – mówi wójt. Być może w pałacu znajdzie swoją siedzibę także Zakład Gospodarki Komunalnej.

Dziś gmina podpisał akt notarialny i przelała pierwszą transzę (600 tys. zł) na zakup pałacu. Druga transza w wysokości 1 mln zł wpłacona zostanie jeszcze w tym roku, trzecia zostanie  wypłacona w 2016 roku.

Środki wygospodarowane w budżecie na kupno pałacu są znalezione w sposób gospodarny i rozsądny. Nie zaciągamy kredytów, nie emitujemy obligacji. Nie zadłużamy gminy. Kupujemy ten pałac za własne pieniądze – podkreśla wójt Jerzmanowej Lesław Golba.

Radny Paweł Zwolińska ma wątpliwości co do zasadności zakupu tej nieruchomości przez gminę, choć przyznaje, że idea odrestaurowania pałacu jest szczytna. – Nie kupuje się kota w worku, tylko wcześniej robi się pewne analizy, pewne badania. Nie wiemy tak naprawdę, ile nas będzie kosztowała ta inwestycja. Nie wykonano żadnej ekspertyzy cenowej dotyczącej renowacji pałacu. To jest pałac w stylu barkowym z XVII w. Nie wiemy, jak długo będziemy go odbudowywać. Nie wiemy, czy to nie zablokuje innych, tak bardzo potrzebnych w gminie, inwestycji. Obawiam się, czy podołamy temu wszystkiemu. Bo dziś nie możemy powiedzieć na pewno, że otrzymamy środki zewnętrzne – argumentuje radny.

Ostatecznie uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy oraz zakupu pałacu została przyjęta przez radnych. Paweł Zwoliński jako jedyny jej nie poparł i wstrzymał się od głosu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.