Gra Wiejska w Grochowicach

0
820
2015-03-02-stowarzyszenie grochowice zdój@gmina Kotla

4000 zł pozyskało Stowarzyszenie Grochowice Zdrój na poprawę i uatrakcyjnienia życia na wsi. Środki pochodzą z Fundacji BZ WBK i zostaną przeznaczone m.in na upiększenie dwóch wiejskich skwerów, zakup stojaków na rowery i warsztaty malarskie.

Stowarzyszenie Grochowice Zdrój wzięło udział w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanym przez Fundację BZ WBK. Przygotowany przez stowarzyszenie projekt „Gra Wiejska” został nagrodzony przez jury grantem w wysokości 4000 zł.

W konkursie grantowym Fundacji BZ WBK mogły wziąć udział instytucje lub organizacje pozarządowe o charakterze niekomercyjnym, które chciałby się przyczynić do zmian na lepsze w swoim najbliższym otoczeniu. Do konkursu mogły zostać zgłoszone inicjatywy, które zakładały m.in. poprawę estetyki lub zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, ochronę zabytków lub środowiska naturalnego, budowę wspólnot pokoleniowych, współpracę między organizacjami oraz upamiętnienie i popularyzację postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko.

W realizację zgłoszonego przez Stowarzyszenie Grochowice Zdrój projektu włączą się mieszkańcy zrzeszeni w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespole folklorystycznym „Grochowiczanki”.

Pierwsze z działań planowane jest jeszcze na wrzesień, a będzie to organizacja prezentacji kulinarnych „Leśne smaki” podczas III edycji imprezy rekreacyjno-sportowej „Hubertus”, która odbędzie się 26 września.

Projekt zakłada także zakup i montaż stojaków rowerowych przy Wiejskim Domu Kultury oraz sali wiejskiej w Grochowicach. W to działanie zaangażują się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowicach.

Aby upiększyć wieś mieszkańcy zagospodarują dwa skwery i nasadzą na nich rośliny rośliny ozdobne.

Celem projektu „Gra wiejska” jest także integracja między pokoleniowa, którą mieszkańcy Grochowic będą zacieśniać podczas Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka oraz warsztatów malarskich „Rodzinne malowanie na polanie” w trakcie Stachuriady 2016.

Pieniądze z dotacji zostaną także przeznaczone na zakup ścianki pawilonowej, która jest potrzebna do realizacji działań w ramach „Gry Wiejskiej”.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2016 r. Jego koordynatorem jest Barbara Kobiela.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.