Budżet Obywatelski 2016. Głosowanie od 21 września

0
508
2015-05-30 budżet obywatelski głogów

38 projektów zgłoszonych przez głogowian do Budżetu Obywatelskiego 2016 zostało zakwalifikowanych do etapu głosowania. 17 wniosków odrzucono ze względów formalnych. Teraz wszystko w rękach głogowian. 21 września rozpoczyna się głosowanie, które wyłoni najlepsze, zdaniem mieszkańców, projekty. Na realizację propozycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Ratusz w tym roku przeznaczył 2,5 mln zł.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom współdecydowanie, na co zostanie przeznaczona część miejskiego budżetu. To rodzaj konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mogą wskazać na najważniejsze potrzeby w ich najbliższym otoczeniu. Samorządy, które decydują się na wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego liczą, że w ten sposób zaktywizują mieszkańców i zachęcą ich do wzięcia współodpowiedzialności za miasto.

Pierwszy raz na świecie narzędzie to zostało wykorzystane latach ’80 w mieście Porte Alegre w Brazylii. Obecnie stosowane jest w wielu krajach na całym świecie.

Budżet Obywatelski w Głogowie

Władze Głogowa po raz pierwszy zdecydowały się oddać część budżetu miejskiego w ręce mieszkańców w 2014 r. Do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego głogowianie zgłosili 64 projekty. Pozytywnie zweryfikowano 38 wniosków. 21 zostało odrzuconych przez zespół konsultacyjny. W powszechnym głosowaniu, wyłaniającym projekty do realizacji, wzięło udział 7 tysięcy mieszkańców.

Z analizy zgłoszonych projektów wynika, że głogowianom najbardziej zależy na poprawie infrastruktury ich najbliższego otoczenia. Większość wniosków dotyczyło remontów nawierzchni dróg, chodników, budowy miejsc parkingowych.

Zwycięskie projekty pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego:

I grupa:
1. Remont nawierzchni drogi, chodnika oraz miejsc postojowych w obrębie działek 71/7 i 71/9 przy ul. Wojska Polskiego – oszacowany na kwotę 90.000 zł
2. Wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicach Długosza i Szymanowskiego
3. Zakup i montaż lustra drogowego na ulicy Saturna w Głogowie

II grupa:
1. Budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem oraz rewitalizacja zieleni w kwartale ulic Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki
2. Trasa wycieczkowa wieży Kolegiackiej w Głogowie
3. Budowa chodnika przy ulicy Daszyńskiego 7, 7A, 5, 5A, 3, 3A, 1, 1A

III grupa:
1. Remont chodnika pieszo-jezdnego przy ul. Plac Mieszka l 2-22 w Głogowie na działce ewid. 615/2 obręb IX Żarków należącej do Gminy Miejskiej Głogów – oszacowany
2. Przygotowanie ulicznych Parków Street Workout
3. Wykorzystanie terenów zielonych (trawników) na dodatkowe miejsca parkingowe, pomiędzy istniejącymi miejscami parkingowymi wzdłuż budynków przy
ul. Jagiellońskiej 1,3,5,7 oraz Jagiellońskiej 9,11,13, 15 A pomiędzy ulicami Jagiellońska a Kazimierza Sprawiedliwego zaznaczona na szkicu terenu kolorem żółtym
4. Wykonanie chodnika łączącego końce ulic – Marcową i Listopadową
5. Warsztaty dla młodzieży – fascynujący świat
6. Remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc postojowych w obrębie działki 147/2 przy ul. Kosmonautów Polskich – oszacowany na kwotę 150.000,-zł
7. Remont odcinka drogi wewnętrznej Neptuna 14 do 18 o długości około 40 mb na działce geodezyjnej nr 168, obręb Kopernik 18

IV grupa – projekty ogólnomiejskie:
1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
2. Budowa Pomnika Polskiego Podziemia Niepodległościowego
3. „Chcemy czytać – uzupełnijmy zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej”
4. Zakup łodzi patrolowej dla KPP w Głogów typu min Parker 650, Sprtis

Część z projektów doczekała się już realizacji. W przypadku niektórych propozycji podczas wykonywania dokumentacji technicznej i kosztorysów okazało się, że proponowane przez mieszkańców zadania będą kosztować więcej niż wnioskodawcy zakładali. Dlatego niezbędne jest ich dofinansowanie z budżetu miejskiego. Tak jest np. w przypadku projektu dotyczącego remontu chodnika, łączącego ul. Marcową i ul. Listopadowa, do którego miasto musiało dołożyć 40 tys. zł.

Budżet Obywatelski 2016

Propozycje do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego głogowianie mogli zgłaszać od 11 maja do 30 czerwca 2015 r. W tym czasie wpłynęło do Ratusza 57 wniosków. Podobnie jak w roku ubiegłym  głogowianie zgłaszali przede wszystkim wnioski związane z poprawą infrastruktury w ich najbliższym otoczeniu.

Wśród 57 zgłoszonych projektów 50 to są projekty majątkowe, czyli związane z drogami, placami zabaw, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, siłowniami. Dominują projekty drogowe i dotyczące chodników i budowy miejsc postojowych – mówił zastępca prezydenta Głogowa Piotr Poznański po zakończeniu przyjmowania wniosków.

W tym roku zmieniły się nieco zasady zgłaszania projektów. Po pierwsze dokładnie sprecyzowano, że dofinansowaniu będą podlegać tylko te zadania, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Po drugie wnioskodawcy musieli podać w formularzu zgłoszeniowym, jakiego okręgu konsultacyjnego dotyczy projekt.

Do budżetu obywatelskiego głogowianie mogli zgłaszać projekty majątkowe, czyli inwestycyjno-remontowe oraz projekty niemajątkowe, takie jak np. zorganizowanie warsztatów dla dzieci czy konferencji. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie gminy nie mogła przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych brutto. Natomiast zgłoszone projekty niemajątkowe musiały się zamknąć w kwocie 10 tys. zł. Wymogiem było również zebranie pod wnioskiem 30 podpisów.

Podczas wakacji zespół konsultacyjny, składający się z urzędników, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, dokonał weryfikacji wniosków. – Wnioski były badane pod względem prawnym. Nie ingerowaliśmy w pomysły mieszkańców. Podczas analizy wniosków braliśmy pod uwagę np. kwestie związane z własnością gruntu, z możnością realizacji tych zadań przez samorząd gminny – wyjaśnia prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Zespół spotkał się podczas wakacji kilkukrotnie. – Efektem spotkań jest wyłonienie 38 projektów, które będą poddane głosowaniu oraz 17 wniosków, które nie zostały przyjęte do dalszego procedowania – mówi Piotr Poznański.

Ze zgłoszonymi projektami (zarówno zakwalifikowanymi, jak i odrzuconymi) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski.

O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy. Głosowanie rozpocznie się 21 września.
Głosujemy, tak jak w ubiegłym roku, poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego www.glogow.pl oraz w kilku miejscach w mieście: w Ratuszu, Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej, filii nr 2 Biblioteki przy ul. Perseusza 13, filii nr 3 Biblioteki na Placu Mieszka I 11 – wyjaśnia Piotr Poznański.

Głosowanie będzie trwało do 9 października. Ratusz przeznaczył na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016 2,5 mln złotych. – To o 0,5 mln więcej niż w tym roku – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. – W związku z tym projekty, zgłoszone przez głogowian, będą mogły być zrealizowane w szerszym zakresie – dodaje prezydent.

Projekty zweryfikowane pozytywnie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016:

1. Remont chodnika oraz drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Ziemowita na działce 604 obręb IX Żarków

2. Zakup nieoznakowanego pojazdu z video rejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

3. A  Modernizacja chodnika przydomowego  B Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej C Budowa 5-ciu miejsc do parkowania z płyt ażurowych

4. Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 przy ul.Perseusza 3 oraz dzieci ze środowiska lokalnego, najmłodszych mieszkańców
Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów

5. Budowa chodnika z dojściem do furtki i zjazdami do posesji przy ul. Brzeskiej w Głogowie na odcinku od budynku Nr 26 do Nr 50

6. Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

7. Siłownia plenerowa „Pod chmurką” dla Seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Słowiańskiej 28 w Głogowie oraz Seniorów i innych mieszkańców Osiedla Chrobry

8. Infrastruktura rowerowa – zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów

9. Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złota Podkowa

10. Fotostopem przez świat – przystanek Głogów

11. Teren rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością przy mieszkaniach chronionych i treningowych przy ul. Rudnowskiej 54 A

12. Zakup i montaż dwóch wolnostojących toalet publicznych

13. Wywóz zalegającej ziemi/gruzu oraz prace archeologiczno-badawcze w pobliżu zabytkowego muru – l etap

14. Zajęcia z Dogoterapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

15. Kultura legalna w bibliotece – filmoteka

16. Chodnik w parku od skrzyżowania ulic: Budowlanych i Daszyńskiego do ulicy
Bolesława Krzywoustego

17. Modernizacja placu zabaw i rozrywki dla dzieci – Osiedle Paulinów

18. Budowa czterech popiersi osadzonych na postumentach wraz z tablicami informacyjnymi. Popiersia przedstawiają znane postaci z polskiej historii, które walczyły o niepodległość Polski. Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, Emil Fieldorfps. „Nil”, Witold Pilecki ps. „Witold”, Zygmunt Szendzielorz ps. „Łupaszka”

19. Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw

20. „(Nie)Tacy sami” – organizacja zajęć terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu i realizacja na terenie Głogowa kampanii społecznej poprawiającej wizerunek osoby z autyzmem

21. Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Gwiaździsta 14-18 do „Zielonego Przedszkola – ul. Gwiaździsta 16

22. Zamontowanie na ul. Saturna – z uwagi natężenia ruchu zarówno pieszych jak i pojazdów – garbów ograniczających prędkość samochodów

23. Modernizacja/przebudowa istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 10 „Sto Pociech” ul. Obrońców Pokoju 14

24. „Break Skwer” – miejsce do spędzania wspólnie czasu i organizowania imprez integracyjnych na terenie G3

25.  Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Perseusza 13, gdzie mieści się Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie dla dzieci i Młodzieży SZANSA

26. Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedlu Brzostów oraz Wojska Polskiego i Gen. Mączka

27. Budowa parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działce geodezyjnej Nr 417/4 w obrębie 5 Kościuszki” przyległej do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chopina 5-11, Długosza 9-17 oraz Połanieckiej 2-10 (42)

28. “Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości Głogów dla regionu osiedla Złota Podkowa oraz okolicznych ulic

29. SCENA W PIĘKNEJ SCENERII – budowa sceny i ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie

30. Kreatywny Plac Zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2
w Głogowie, Aleja Wolności 17

31. Remont i termomodernizacja dachu budynku przedszkola przy ul. Gwiaździstej 16 w Głogowie

32. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Długosza

34.  W l etapie – Stworzenie na terenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z Ogrodem Doświadczania Świata

35.  Rozbudowa drogi gminnej, dz. 168 w ciągu ul. Neptuna w zakresie budowy chodnika

36.  Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 3 w Głogowie

37. Modernizacja sal lekcyjnych na klasopracownię geograficzną oraz zakup wyposażenia klasy

38. Musical „Fabryka Miłości z udziałem głogowskiej młodzieży

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.