Pracownicy socjalni MOPS-u otrzymają podwyżki

0
705
2015-09-16 Głogowscy radni o podatku do kopalin „Region może zostać doprowadzony do ruiny” @Sala Rajców (fot. A. Błaszczyk)

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie otrzymają podwyżkę w wysokości 100 zł brutto. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji Rady Miejskiej 15 września. – To pierwszy krok – zapowiada prezydent Rafael Rokaszewicz. – W planach mamy kolejne podwyżki dla tej i innych grup.

Od wielu lat pracownicy Ośrodka walczą o normalne i godne wynagrodzenie za swoją pracę. Ta podwyżka płac to tylko początek w wyrównaniu wynagrodzeń w stosunku do innych jednostek. Niestety zaniedbania w tej kwestii są długoletnie, a naprawa ich może zająć nie tylko jedna kadencję – mówił podczas sesji Rady Miejskiej Mariusz Kędziora z Klubu Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego.

Radny zapowiedział także, że jego klub podczas tworzenia budżetu na 2016 r. przedłoży wniosek o podwyżkę funduszu nagród w jednostkach podległych gminie z poziomu 1% do 3%.

Wystąpienie Mariusza Kędziory skomentował radny Zbigniew Sienkiewicz z SLD, który stwierdził, że za zaniedbania związane z brakiem podwyżek dla pracowników MOPS-u i innych jednostek gminnych odpowiedzialne są władze Głogowa poprzedniej kadencji. – Cieszę się, że Klub Radnych Jana Zubowskiego zrozumiał po 8 latach, że pracownicy administracji powinni otrzymać podwyżki. 8 lat z tej mównicy mówiliśmy, że pracownicy administracji mało zarabiają. Wielokrotnie prezydent Jan Zubowski spotykał się ze związkowcami, ale cieszę się z tych podwyżek, bo lepiej późno niż wcale – mówił radny Zbigniew Sienkiewicz.

Podwyżka dla pracowników socjalnych MOPS-u jest wynikiem rozmów, jakie pod koniec czerwca 2015 r. radni miejscy oraz prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, którego reprezentowała Marta Dytwińska-Gawrońska, doradca prezydenta ds. kontaktów społecznych, przeprowadzili z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorami i pracownikami innych jednostek gminnych. Po spotkaniu sformułowano wnioski, które zostały przedłożone władzom Głogowa. Jednym z nich była podwyżka wynagrodzenia dla pracowników socjalnych MOPS-u.

Od wielu lat pracownicy MOPS-u dopominali się o regulację swoich płac. Pewne regulacje zostały poczynione, ale nie były one wystarczające. Szczególnie pochyliliśmy się nad pracownikami socjalnymi, którzy wykonują bardzo ciężka pracę, w terenie, wśród różnych środowisk. Nawet z doniesień medialnych dowiadujemy się o często agresywnym zachowaniu wobec pracowników, a szczególnie pracownic socjalnych. Doceniając tę ciężka pracę, postanowiliśmy podnieść ich płace o 100 zł brutto. W planach mamy zamiar kontynuować podwyżki dla tej i dla innych grup. To pierwszy krok – mówił prezydent Głogowa podczas sesji Rady Miejskiej.

Podwyżki obowiązują od czerwca 2015 r., co oznacza, że pracownikom socjalnym zostanie wypłacone wyrównanie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.