Głogowska Rada Seniorów już pracuje

0
513

10 września w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Rady Seniorów z władzami Głogowa. – Zaczynamy pracę nad wypracowaniem dobrego modelu współpracy. Cieszę się, że chcą Państwo w tym projekcie uczestniczyć – mówiła zastępca prezydenta Głogowa Bożena Kowalczykowska. Rada Seniorów została powołana w czerwcu 2015 r. Jej głównym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej seniorów i zapewnienie im wpływu na sprawy najstarszych mieszkańców Głogowa.

Rada Seniorów została powołana na mocy uchwały Rady Miejskiej Głogowa 23 czerwca 2015 r. – Niezmiernie cieszy fakt, że powstaje Rada Seniorów przy prezydencie miasta. 27% procent mieszkańców Głogowa to są ludzie 60+. O tej grupie społecznej mówi się „srebrne tsunami”. W naszym kraju, w przeciwieństwie np. do Niemiec, seniorów traktujemy trochę po macoszemu. To jest pierwszy krok, dotyczący szerszego podejścia do pakietu spraw, związanych z prawami seniorów – mówił po głosowaniu nad uchwałą radny Ryszard Gola-Sienkiewicz.

Z powołania Rady Seniorów cieszył się także prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. – Jest coraz więcej seniorów, którzy chcą działać, aktywizować się i bardzo się cieszymy z tego powodu – mówił podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

Rada Seniorów powstała w celu zmotywowania osób starszych do większej aktywności obywatelskiej. Zadaniem Rady jest m.in. reprezentowanie praw seniorów i ich środowisk wobec władz miasta. Ma ona również pełnić rolę opiniotwórczą, doradczą i inicjatywną. Zasiadają w niej reprezentanci organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. Są to przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów i Ich Przyjaciół „Mogę Więcej”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”, Domu Pomocy Społecznej, Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „A jutro?”, Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Miejskiego Klubu Seniora przy MCK MAYDAY oraz Stowarzyszenia „Gorące Dłonie”.

10 września seniorzy ustalili, że podczas kolejnego spotkania powołają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. A już 17 września 35 osób pojedzie do miasta partnerskiego Eisenhüttenstadt, by tam spotkać się z niemiecką Radą Seniorów.

Powołanie Rady to nie pierwsza inicjatywa Gminy Miejskiej Głogów skierowana do tej grupy społecznej. W maju radni zdecydowali także o powstaniu Głogowskiej Karty Seniora, która będzie uprawniać osoby starsze do zniżek w różnego rodzaju instytucjach i firmach. Zamierzeniem pomysłodawców Karty Seniora było zwiększenie dostępności osób po 60 r. życia do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz ułatwienie im korzystania z usług i świadczeń na terenie Głogowa.

Inauguracja Głogowskiej Karty Seniora odbędzie się 18 czerwca o godz. 15.30 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. – Seniorom zostanie zaprezentowana karta, poznają partnerów – głogowskich przedsiębiorców oferujących zniżki i rabaty – informuje Marta Dytwińska-Gawrońska, doradca prezydenta Głogowa ds. kontaktów społecznych. Uroczystośc uświetni koncert Jerzego Połomskiego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.