Głogowskie obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej

0
534
2015-09-01 Glogowskie Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej @Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej (fot. A. Błaszczyk) 1

Dziś pod Pomnikiem Koalicji Antyhitlerowskiej w Głogowie odbyły się powiatowe uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. – „Naszym zadaniem jest pielęgnowanie pamięci o tamtych tragicznych dniach, ale przede wszystkim o dumnej postawie naszych rodaków” – mówił starosta głogowski Jarosław Dudkowiak.

W uroczystościach patriotycznych wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, żołnierze z Kompanii Honorowej 4 Batalionu Inżynieryjnego, przedstawiciele instytucji, firm oraz szkół, reprezentanci służb mundurowych, harcerze oraz mieszkańcy Głogowa.

II wojna światowa to największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. Kilkuletni dramat, który pociągnął za sobą dziesiątki milionów ofiar i tragedie całych narodów rozpoczął się tu, w Polsce.  Dziś naszym zadaniem jest pielęgnowanie pamięci o tamtych tragicznych dniach, ale przede wszystkim o dumnej postawie naszych rodaków. Naród, który zapomina o swojej historii nawet tej najbardziej bolesnej skazany jest na jej powtarzanie – mówił podczas uroczystości starosta głogowski Jarosław Dudkowiak. – Nie tylko my, Polacy, ale i cała Europa współcześnie, powinna czerpać wiedzę z tamtych tragicznych doświadczeń, na jej podstawie wyciągać wnioski i planować przyszłość.

2015-09-01 Glogowskie Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej @Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej (fot. A. Błaszczyk) 2

Starosta Głogowski w swoim wystąpieniu zwrócił się także do obecnych na uroczystościach kombatantów i weteranów. Wyraził swój szacunek dla ich patriotycznej postawy. – Jesteście dla nas, pokoleń Polaków, którym zaoszczędzone było poznawanie tragedii wojennego czasu, wspaniałym symbolem miłości do ojczyzny, tej najpiękniejszej, bo pisanej własnym życiem. To wielki zaszczyt móc spotkać się z Wami w tak wyjątkowym dniu – mówił Jarosław Dudkowiak.

W imieniu kombatantów i weteranów zabrał głos Prezes Miejskiego Zarządu Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych porucznik Wiktor Wolski. – Służba wojskowa dla Polski jest najwyższą nagrodą. Pragniemy pojednania opartego na prawdzie, atmosferze szacunku i zrozumienia. Pamięć o historii jest pouczająca i twórcza, tylko wtedy, gdy wyraża prawdę, bez przemilczeń, bez oczerniania i wy – mówił w swoim wystąpieniu.

2015-09-01 Glogowskie Obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej @Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej (fot. A. Błaszczyk) 4

Porucznik Wiktor Wolski zwrócił się także do obecnych na uroczystościach nauczycieli, pedagogów i rodziców – Uczcie młode pokolenia patriotyzmu! Pogłębiajcie w nich znajomość historii i polskiej tożsamości! – apelował.

Po przemówieniach uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie przedstawili program artystyczny, złożony z wierszy wojennych autorstwa m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Następnie odczytany został Apel Pamięci, a żołnierze Kompanii Honorowej 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie oddali salwę honorową.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Koalicji Hitlerowskiej.