Gmina Żukowice: Lekcje wuefu na basenie

0
569

Dzieci ze szkół podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim przez cały zbliżający się rok szkolny w ramach lekcji wuefu będą korzystać z basenów na Pływalni Chrobry w Głogowie. Gmina Żukowice pozyskała na ten cel dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach Programu Promocji Zdrowia przyznała Gminie Żukowice kwotę 40 tys. zł na realizacje projektu „Czas na basen, czas na zdrowie dzieci z Gminy Żukowice”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynajęcia basenów oraz zorganizowania transportu dla uczniów.

Dzieci będą uczęszczały na Pływalnię Chrobry przez cały najbliższy rok szkolny, od września 2015 do czerwca 2016 r. Głównym założeniem projektu jest nauka pływania. Dla wielu uczniów lekcje wuefu to jedyna okazja, by nabyć i rozwijać tę umiejętność. Dzięki zajęciom na basenie uczniowie nauczą się także zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Poza nauka pływania w ramach projektu przewidziano również zajęcia ruchowe i rekreacyjne.

Fundacja KGHM Polska Miedź już po raz kolejny przyznała Gminie Żukowice pieniądze na naukę pływania dla dzieci. W ubiegłym roku szkolnym 218 uczniów z szkół podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim jeździło w ramach lekcji wuefu na baseny w Polkowicach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.