Nowy skarbnik w Gminie Wiejskiej Głogów

0
832
2015-08-08 Nowy skarbnik w Gminie Wiejskiej Głogów @Urząd Gminy Wiejskiej Głogów (fot. A. Błaszczyk)

Gmina Wiejska Głogów ma nowego skarbnika. Halinę Tarnowska na tym stanowisku zastąpiła Joanna Tobiś.

Na sesji rady gminy, która odbyła się 3 sierpnia radni podjęli decyzję o odwołaniu Haliny Tarnowskiej z funkcji skarbnika gminy. Odwołanie, zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą, jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasową skarbnik z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wniosek złożyła wójt Gminy Wiejskiej Głogów Joanna Gniewosz. Radni przegłosowali uchwałę 10 głosami „za”, przy jednym głosie „wstrzymującym się”.

Musiała nastąpić ta zmiana, ponieważ była skarbnik Halina Tarnowska przebywa na zwolnieniu chorobowym od pół roku. Liczyliśmy, że powróci do zdrowia i na zajmowane wcześniej stanowisko – mówi Sylwester Barnaś, przewodniczący Rady Gminy Wiejskiej Głogów. – Limit 182 dni roboczych chorobowych został wyczerpany. Wiemy, że wpłynęło kolejne zwolnienie chorobowe na okres miesiąca.

Gmina zaczyna przygotowania do opracowania nowego budżetu na 2016 r. oraz na okres 2016-2021. – To gorący czas dla gminy. Musimy mieć osobę, która będzie się zajmowała tylko budżetem. Do tej pory skarbnika zastępowała urzędniczka, która musiała również wypełniać swoje, wcześniej powierzone, obowiązki – tłumaczy Sylwester Barnaś.

Po odwołaniu ze stanowiska Haliny Tarnowskiej odbyło się głosowanie w sprawie powołania nowego skarbnika. Radni byli w tej sprawie jednomyślni. Joanna Tobiś, nowy skarbnik gminy, mieszka w Głogowie, ma wykształcanie ekonomiczne i bogate doświadczenie w sferze budżetowej, przeszła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości.
Joanna Gniewosz, wójt gminy wiejskiej Głogów liczy na dobrą współpracę z nowym skarbnikiem. – Mam nadzieję, że wspólnie będziemy realizować wiele inwestycji i dbać o to, żeby gmina się rozwijała – mówiła wójt podczas sesji Rady Gminy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.