Nowelizacja przepisów. Rowerzyści pojadą w Głogowie pod prąd?

0
545

Na początku lipca minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dzięki zmianom przepisów będzie możliwe wprowadzenie rozwiązań, które usprawnią ruch rowerowy w mieście. Czy Głogów wykorzysta możliwości, które daje znowelizowana ustawa?

W maju 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła kilka istotnych zmian, dotyczących zasad poruszania się rowerzystów po mieście. Umożliwiła m.in. wyprzedzanie z prawej strony samochodów stojących w korku lub jadących powoli, przywróciła pierwszeństwo rowerzysty jadącego na wprost przed pojazdem skręcającym, wprowadziła możliwość poruszania się rowerzysty środkiem pasa ruchu, jeśli można z niego opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku, zniosła konieczność zatrzymania się w celu umożliwienia wyprzedzania – wystarczy, że rowerzysta zjedzie na prawo. W ustawie pojawiły się także nowe pojęcia, jak np. śluza dla rowerów (część pasa ruchu na wlocie skrzyżowania).

Jednak dopiero teraz, na początku lipca, czyli po 4 latach od nowelizacji, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które precyzują wygląd oznakowań i uszczegóławiają zasady stosowania tych rozwiązań. Wejdą ona w życie jesienią tego roku. Mimo braku przepisów wykonawczych niektóre z rozwiązań były już wcześniej stosowane w kilku miastach w Polsce, np. w Gdańsku czy Radomiu.

Te rozwiązania funkcjonują już w wielu miastach w Polsce i one się sprawdzają – mówi Tomasz Stolarek z Głogowskiego Klubu 80 Rowerów, członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Infrastruktury Rowerowej, która współpracuje z władzami Głogowa nad poprawą warunków poruszania się rowerem po mieście. Przeciwnicy tych rozwiązań twierdzą, że wprowadzają niebezpieczeństwo na drogach i zwiększają liczbę wypadków z udziałem rowerzystów. – Nie zgadzam się z tym, że one zwiększają liczbę wypadków, co widać na przykładzie takich miast jak Radom czy Gdańsk. W tych miastach liczba wypadków nie uległa zwiększeniu – twierdzi Stolarek

Najważniejszą zmianą, którą wprowadziła nowelizacja jest umożliwienie rowerzystom jazdy pod prąd po ulicach jednokierunkowych, bez konieczności wyznaczania kontrapasów. Teraz wystarczy, że przy znaku zakazu wjazdu zostanie umieszczony znak dopełniający „Nie dotyczy rowerów”. Ponadto nowe zapisy rozporządzenia ułatwiają wyznaczanie przejazdów rowerowych i dopuszczają wyznaczenie na skrzyżowaniach śluz dla rowerzystów, które ułatwią osobom poruszającym się na rowerach skręt w lewo. Nowelizacja rozporządzenia mówi także o tzw. sierżantach rowerowych, czyli poziomych znakach, które wskazują rowerzystom pas i kierunek ruchu po jezdni. Nowością są także sygnalizatory rowerowe trójkomorowe, stosowane w miejscach, gdzie wprowadzono śluzy rowerowe. Dzięki nim ruch rowerowy może być wprowadzony na skrzyżowaniu wcześniej niż dla ruchu samochodowego. Umożliwia to rowerzystom szybsze opuszczenie skrzyżowania.

Warto podkreślić, że nowelizacja rozporządzenia daje katalog rozwiązań, które nie są obligatoryjne. Czy mimo wszystko władze Głogowa będą chciały z niego skorzystać?
Sukcesywnie wchodzą w życie nowe przepisy, związane z rowerzystami. Na rozwój infrastruktury rowerowej w mieście chcemy jednak patrzeć kompleksowo. Przygotowujemy pewne dokumentacje i jeśli wchodzą w życie nowe przepisy, to będziemy dostosowywać je do nowych wymogów. Dotyczy to również nowych oznakowań – mówi Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, współpracujący z Zespołem Konsultacyjnym ds. Infrastruktury Rowerowej.

Kwestia nowelizacji przepisów została także poruszona na ostatnim spotkaniu władz miasta z rowerzystami z Zespołu Konsultacyjnego. – Rozmawialiśmy o tej kwestii. Poruszaliśmy sprawę ulicy Gomułki i ulicy Słowiańskiej. Są to takie ciągi, które są dosyć uczęszczane przez rowerzystów, a nie ma tam rozwiązań, które pozwalają nam na swobodna jazdę. Przepisy wejdą w życie za około miesiąc. Podczas spotkań szukamy najlepszego rozwiązania, niektóre są już na etapie projektowania. Musimy się uzbroić w cierpliwość – mówi Tomasz Stolarek z Zespołu Konsultacyjnego.

Z treścią rozporządzeń dotyczących znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach można się zapoznać na stronach:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/222901,https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/231242.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.