Polkowice na prowadzeniu w rankingu „Wspólnoty”

0
451
2015-07-28 Polkowice na prowadzeniu w rankingu

Polkowice tradycyjnie już zwyciężyły w rankingu dwutygodnika samorządowego “Wspólnota” w kategorii “miasta powiatowe”. Ranking obejmuje dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Polkowice wygrywają w rankingu “Wspólnoty” od samego początku, czyli od 2001 roku – wtedy został on opublikowany po raz pierwszy.

— Jesteśmy specyficzną gminą ze względu na nasze usytuowanie geograficzne. Podatki z KGHM stanowią znaczącą część naszych dochodów. Miniony rok był dla Polkowic wyjątkowy z uwagi na fakt, że udało nam się całkowicie spłacić dług. W Polsce to nie jest częsta sytuacja, by samorząd był wolny od zadłużenia. Staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarki finansowej gminy, realnie planując dochody i wydatki, tak, by nasi mieszkańcy zachowali wysoki standard życia, do którego przez lata, dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu gminą, przywykli. — mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Przy tworzeniu rankingu brane są pod uwagę dochody własne oraz subwencje poszczególnych samorządów, które następnie dzieli się przez liczbę mieszkańców danego miasta. W obliczeniach nie bierze się pod uwagę jedynie wpływów z dotacji celowych. — W Polkowicach w roku 2014, z którego dane były podstawą do przygotowania rankingu, wynosił on 6743,73 zł. Pozostałe miasta z Zagłębia Miedziowego zajęły dalsze pozycje – Lubin z dochodem 3328,74 zł znalazł się na ósmym miejscu, a Głogów na 28. (dochód 2947,46 zł). — informuje Konrad Kaptur, rzecznik prasowy UG Polkowice.

W kategorii powiatów w naszym rejonie najwyżej w rankingu uplasował się powiat głogowski, który znalazł się na 13. miejscu z dochodem 883,77, na 113. miejscu powiat lubiński z 711,43 zł, na 186. powiat legnicki z dochodem na mieszkańca 647,11zł. Powiat polkowicki znalazł się na 263 miejscu z dochodem 528,34 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.