Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głogowie

0
611
2015-07-23 Nadzwyczajna rada miejska @Urząd Miejski, Sala Rajców, Ratusz (fot. A. Błaszczyk)

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 lipca, radni przegłosowali zmiany w budżecie miasta oraz wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Wiejską Głogów w sprawie uruchomienia komunikacji zbiorowej do Serbów.

Uzyskaliśmy dodatkowe pieniądze na skutek działalności firmy, która za poprzedniej kadencji została wynajęta na rzecz miasta Głogowa do odzyskiwania podatku VAT. Dzięki temu miasto zyskało prawie 600 000 zł i dlatego pewne zmiany w budżecie, jeżeli chodzi o wydatkowanie, mogły się dokonać – mówił na konferencji prasowej przed nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej Andrzej Koliński, radny Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego i przewodniczący Rady.

Zmiany w budżecie związane są m.in. z przyznaniem dodatkowych 200 000 zł na remont segmentu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 7. Sanepid wydał decyzję o konieczności modernizacji kuchni w SP7 już w zeszłym roku. Na wniosek prezydenta Rafaela Rokaszewicza radni wprowadzili remont szkolnej kuchni do tegorocznego budżetu. Zabezpieczono na ten cel 1 400 000 zł. Po otwarciu ofert, które wpłynęły do Gminy Miejskiej Głogów w wyniku postępowania przetargowego, okazało się, że zaplanowana kwota może nie wystarczyć. Wszyscy oferenci przedstawiali ceny przekraczające środki, które miasto zabezpieczyło na realizację tego zadania. Dlatego władze Głogowa musiały zwrócić się do radnych o przyznanie brakujących pieniędzy. Rada Miejska wyraziła na to zgodę.

Ponad 70 000 zł z kasy miasta zostanie przekazane na remont ulicy Neptuna. To zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Okazało się jednak, że koszt remontu będzie wyższy niż wnioskodawcy zakładali. Środki przyznane przez Radę Miejską pokryją różnicę między kwotą zawartą w dokumentacji budowlanej a środkami zakładanymi w projekcie złożonym do Budżetu Obywatelskiego.

Radni przyznali również 20 000 zł na inscenizację historyczną „Powstanie Warszawskie”, która odbędzie 1 sierpnia na Rynku Starego Miasta. Wniosek ten złożyli radni Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego na prośbę Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów. – Chciałbym podziękować kolegom radnym za przyznanie pieniędzy na tę inscenizację, bo jest to wyraz patriotyzmu, które Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów chce kultywować i pokazywać szczególnie młodym głogowianom – mówił Andrzej Koliński podczas konferencji prasowej.

W trakcie nadzwyczajnej sesji radni zdecydowali także o przeznaczeniu 75 000 zł na zakup 5 nowych wiat przystankowych. Jedna z nich stanie na Ostrowie Tumskim, na trasie linii autobusowej 51, która już od września ma połączyć Serby z Głogowem. Aby tak się stało niezbędne jest podpisanie porozumienia między Gminą Miejską i Gmina Wiejską Głogów. Radni podczas środowej sesji wyrazili na to zgodę.

Pani Wójt wyraziła potrzebę, żeby taka linia autobusowa powstała. Po uchwale Rady Miejskiej będziemy oczekiwać, na uchwałę Rady Gminy, po czym podpiszemy porozumienie i od września autobus będzie jeździł – mówił Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, po zakończeniu nadzwyczajnej sesji.

Z linii 51 będą przede wszystkim korzystać uczniowie, dojeżdżający do szkół w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.