Głogowska PWSZ rekrutuje do żłobka

0
488
2015-06-22 -Świat w kolorach- @PWSZ (fot.A.Karbowiak)-2

Ruszyła rekrutacja dzieci do żłobka, działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Podania przyjmowane będą do 23 lipca, a lista przyjętych zostanie ogłoszona do 10 sierpnia.

Głogowska PWSZ pozyskała środki na uruchomienie przy uczelni państwowego żłobka z programu „Maluch na uczelni” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt PWSZ został sklasyfikowany na 7 miejscu wśród 43 uczelni, które zakwalifikowały się do ministerialnego programu.

Idea jest taka, żeby można było połączyć studia i rodzicielstwo – mówi Anna Włodarczyk, rzecznik PWSZ w Głogowie. – Wielu młodych ludzi, którzy mają dziecko odkłada w czasie studia. Dzięki żłobkowi nie muszą tego robić.

Nowa placówka będzie funkcjonowała od 1 września, przez 5 dni w tygodniu. Żłobek może wziąć pod opiekę 35 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w placówce będą miały dzieci studentów oraz kandydatów na studia. – Kiedy podczas rekrutacji nasi studenci nie wykorzystają wszystkich miejsc w żłobku, wówczas będzie on dostępny dla osób spoza PWSZ – mówi Anna Włodarczyk.

Dzięki otrzymanej dotacji i pomocy ze strony samorządu opłata za dziecko w przyuczelnianym żłobku wynosić będzie ok. 50 zł. Głogowska uczelnia otrzymała dotację w kwocie 5 tysięcy na dziecko na uruchomienie żłobka oraz 400 zł miesięcznie na utrzymanie dziecka.

Żłobek wyposażony będzie w nowoczesne środki audiowizualne i sprzęt multimedialny. Jak zapewnia rektor uczelni dr Katarzyna Rusak, będzie monitorowany przez kadrę dydaktyczną uczelni.

Karty zgłoszeniowe do żłobka można pobrać ze strony internetowej i przesłać mailem lub złożyć osobiście w pok. 022 w PWSZ. Podania będą przyjmowane do 23 lipca. Ogłoszenie listy przyjętych dzieci nastąpi do 10 sierpnia.

Jednocześnie uczelnia poszukuje osoby, która pokieruje placówką. Informacje dotyczące konkursu na dyrektora żłobka znajdują się na stronie internetowej uczelni. Aplikacje można składać osobiście lub przesłać pocztą. Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca o godz. 11.00. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PWSZ w Głogowie w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 20 lipca 2015 r.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.