Kotla: Najzdolniejsi otrzymają stypendia

0
517
2014-06-27 świadectwo zakończenie roku szkolnego (fot.P.Dudzicki)

Do 31 lipca najzdolniejsi uczniowie z Gminy Kotla mają czas na złożenie wniosków o Stypendium Wójta, które przyznawane jest za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe. Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski chce w ten sposób nagrodzić ciężką pracę uczniów w trakcie roku szkolnego.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli lub Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce (średnia ocen minimum 5,0) oraz mają wzorowe zachowanie. W przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum kryterium stanowi uzyskanie średniej ocen lub wyniku z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów. O stypendium mogą się także starać zdobywcy minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy wyróżniają się dodatkowo wzorowym zachowaniem.

Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca. Druk wniosku dostępny w Urzędzie Gminy Kotla pok. 23 lub na stronie internetowej www.kotla.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.