Głogów: Powstała Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

0
535
2015-06-24 Radni przegłosowali uchwały ważne dla Głogowa@Ratusz (fot. A.Błaszczyk)

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 23 czerwca, radni przegłosowali uchwałę dotyczącą powołania w Głogowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wnioskowały o to organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Rada Seniorów powołane na ostatniej sesji to jest duże osiągnięcie dla naszego środowiska – mówi Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA – Rozmawiamy ciągle na temat powołania pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta i mamy obietnice, że wkrótce to nastąpi.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma pełnić rolę opiniodawczą i konsultacyjną. Rada będzie składać z 19 członków: 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 reprezentantów Rady Miasta i 2 przedstawicieli prezydenta. Każdej organizacji przysługuje prawo zgłoszenia po 1 kandydacie na członka MRDPP. Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Radzie zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Do MRDPP dostana się ci, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

Kiedy Rada rozpocznie swoją działalność? – Uchwała Rady Miejskiej to pierwszy krok. Następnie rozpoczniemy procedury związane ze zgłaszaniem kandydatur. Na spotkaniach z organizacjami będziemy proponować, by wszystkie branże działalności pozarządowej były równomiernie reprezentowane, czyli  żeby w Radzie znalazły się i organizacje prozdrowotne, i kulturalne, i sportowe – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Radni z Komitetu wyborczego Jana Zubowskiego na sesji Rady Miejskiej z 23 czerwca zagłosowali za powstaniem MRDPP, ale jednocześnie na ostatniej konferencji prasowej zapowiedzieli, że będą się bacznie przyglądać jej działalności i trybowi powoływania. – Chcemy zadbać o interesy mniejszych stowarzyszeń oraz tych, które w swoich szeregach mają w większa liczbę osób starszych. Nie chcemy, by Rada została zdominowana  przez stowarzyszenia, które mocno i szybko się rozwijają i maja w swoich szeregach młode osoby. Chcemy również takie stowarzyszenia wspierać, ale jednak zależy nam, by swoje przedstawicielstwo w Radzie miały np. Stowarzyszenie Sybiraków czy Rodzin Katyńskich – tłumaczy Leszek Drankiewicz z Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.