Nowe nazwy ulic w Głogowie

0
536
Arch.-2013-08-18-konsultacje-na-temat-funduszy-europejskich@Urzad-Miejski@Glogow-

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o nadaniu nazw dwóm ulicom w okolicach FAMABY. Projekt uchwały przedstawił prezydent Rafael Rokaszewicz.

Na wniosek prezydenta Głogowa ulicą Portową nazwano ciąg ulicy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka 18/131. Nowo powstała ulica stanowi przedłużenie istniejącej ulicy Portowej. Natomiast ciągowi ulicy, który w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest jako działka 18/150, nadano nazwę ulica Stoczniowa. Położona jest ona prostopadle do nowego fragmentu ulicy Portowej.
Konieczność nadania tych nazw wymusiły liczne podziały geodezyjne terenu byłej FAMABY, a także wnioski przedsiębiorców, których firmy tam funkcjonują. Przedstawione nazwy ulicy nawiązują do istniejącej na tym terenie stoczni – informuje Marta Dytwińska-Gawrońska, doradca prezydenta ds. kontaktów społecznych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.