Grupa Odnowy Wsi Bytnik działa lokalnie i wygrywa granty

0
400
2015-06-11 IX Edycja Działaj Lokalnie na Wzgózach dalkowskich - już są wyniki!
logo działaj lokalnie

Grupa Odnowy Wsi Bytnik pozyskała dotację w wysokości 4.500 zł w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie IX” organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

„Działaj lokalnie” to jedyny ogólnpolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Celem programu jest zachęcanie społeczności lokalnych do aktywności w realizacji różnych zadań, które mają charakter dobra wspólnego. W ramach programu organizowane są konkursy grantowe, kierowane do mieszkańców małych miejscowości, którzy chcą działać na rzecz swojej społeczności. Partnerami programu są Ośrodki „Działaj Lokalnie” (ODL), do których należą stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. W tej chwili sieć ODL liczy 60 członków. Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które aktywizują lokalne społeczności, przyczyniają się do rozwiązania jakiegoś problemu lub zaspokajają ważną społecznie potrzebę mieszkańców i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych. Ważne, by zgłaszane projekty miały jasno określony cel i łatwo mierzalne rezultaty oraz  były dobrze zaplanowane.

2015-06-24 Grupa Odnowy Wsi Bytnik działa aktywnie i wygrywa granty (plakat Działaj Lokalnie)

Wszystkie te kryteria spełnił projekt zaproponowany przez Grupę Odnowy Wsi Bytnik, która nie po raz pierwszy wzięła udział w programie „Działaj lokalnie”. W 2014 r. wygrała grant na realizację projektu „Aktywny Bytnik – wspólna sprawa”.

W tym roku Grupa Odnowy Wsi Bytnik zgłosiła do programu projekt pod nazwą „Zabawa i praca Bytnik ubogaca”. Obejmuje on wykonanie kilku zadań, m.in. utwardzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej (powierzchnia 100 m2), organizację zajęć sportowych dla dzieci, wykonanie obiektów małej architektury, czyli postawienie 4 drewnianych ławek, na terenie rekreacyjnym. Z myślą przede wszystkim o kobietach wpisano do projektu także założenie „Klubu Oponka”, w którym prowadzone będą zajęcia aerobiku i zumby.

Jednym z zadań w ramach przedsięwzięcia było również zorganizowanie Sportowej Czerwcówki, czyli imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, która odbyła się 20 czerwca. Koordynatorką zabaw o charakterze sportowym była Alicja Smolińska. Mieszkańcy wsi Bytnik mogli sprawdzić się w takich konkurencjach jak bieg z jajkiem, „trójnóg” czy „kopciuszek”. W przeciąganiu liny zwyciężyła drużyna kobiet. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku sprawili uczestnikom Czerwcówki niespodziankę i zafundowali im możliwość kąpieli w pianie. Z tej atrakcji chętnie skorzystały przede wszystkim dzieci. Uczestnicy bawili się tak dobrze, że zabawa przeciągnęła się do późnych godzin nocnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.