Głogów: Szukają rodzin zastępczych

0
756

„Ja też chcę mieć rodzinę…” – pod takim hasłem ruszyła wczoraj kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Jej organizatorem jest Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie, a patronat honorowy nad akcją objął Starosta Głogowski.

Akcja ma na celu popularyzację i pozyskanie kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych, oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Na terenie powiatu funkcjonują 4 domy dziecka, ale nic nie jest w stanie zastąpić dziecku indywidualnego podejścia do jego potrzeb oraz wsparcia, które może otrzymać w rodzinie, nawet jeśli nie jest to rodzina biologiczna. Rodzina jest dla dziecka najlepszym środowiskiem wychowawczym, tylko ona może mu zapewnić poczucie bezpieczeństwa, przynależności oraz zapewnić stabilizację.

2015-06-25 Głogów: Szukają rodzin zastępczych plakat

Odchodzimy od instytucjonalnej pieczy zastępczej, jaką są domy dziecka – mówi Wojciech Borecki, wicestarosta głogowski. – W 2015 r. uchwałą rady powiatu głogowskiego przyjęliśmy trzyletni plan rozwoju pieczy zastępczej i w tymże planie m.in. zawarliśmy założenia dotyczące pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Ta kampania właśnie temu służy.

Zapotrzebowanie na zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w powiecie głogowskim jest duże. Wprawdzie, jak zapewnia Wojciech Borecki, w tej chwili wszystkie postanowienia sądów o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej są przez PCPZ realizowane, ale do końca roku będzie potrzebnych ok. 100 miejsc.

W ciągu ostatnich trzech lat w powiecie głogowskim do pieczy zastępczej trafiło prawie 300 dzieci. W tym roku już od stycznia jest to już 35 dzieci, 12 z nich trafiło do domów dziecka, 23 do rodzin zastępczych. Musimy liczyć się z tym, że w tym roku będzie potrzebnych ok. 100 miejsc – mówi Kamila Mackiewicz-Klimczuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie. – W tej chwili na terenie powiatu funkcjonuje 167 rodzin zastępczych, w których przebywa 273 dzieci. Ponad setka to rodziny zastępcze spokrewnione – są to dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. 47 to niezawodowe rodziny zastępcze, a 13 jest zawodowych rodzin zastępczych.

Kampanię organizatorzy kierują przede wszystkim do osób, które chciałyby zostać zawodowymi rodzicami zastępczymi. By dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców powiatu głogowskiego, akcja będzie promowana poprzez reklamy na telebimach, plakaty w autobusach Komunikacji Miejskiej oraz banery, umieszczone w widocznych miejscach w Głogowie.

Kto może zostać rodzicem zastępczym? Warunki szczegółowo określa ustawa. Ważne jest m.in. zamieszkanie na terenie Polski, dobry stan zdrowia, pozwalający na sprawowanie pieczy zastępczej, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz ukończenie szkolenia, które dwa razy do roku organizuje Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej.

Wraz z rozpoczęciem kampanii Starostwo Powiatowe wraz PCPZ zorganizowało w Głogowie spotkanie organizatorów pieczy zastępczej z całej Polski,
To spotkanie pozwoli wymienić się doświadczeniami i może wypracować jakąś lepszą praktykę postępowania w przypadkach umieszczeń dzieci w rodzinach zastępczych – mówi Wojciech Borecki.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat promocji rodzicielstwa zastępczego, opowiadali, jak pozyskują kandydatów na rodziny zastępcze oraz jak z nimi pracują. Rozmawiali także o największych problemach, z jakimi zmagają się organizatorzy pieczy zastępczej w Polsce.

Myślę, że brakuje ogólnopolskiej promocji pieczy zastępczej, dlatego że te działania zrzucone zostały na powiaty, a brakuje wsparcia rządu – mówił przed spotkaniem Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku – Przepisy regulujące pieczę zastępczą w Polsce są dynamiczne i często nowelizowane. Nie daje to poczucia komfortu ani organiztorom, ani rodzinom zastępczym. Przepisy powinny być bardziej dostosowane do naszych realiów i potrzeb rodzin.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.