Radni przegłosowali ważne dla Głogowa uchwały

0
659
2015-06-24 Radni przegłosowali uchwały ważne dla Głogowa@Ratusz (fot. A.Błaszczyk)

W sprawach gospodarczych i społecznych samorządowcy podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej byli zgodni. Kwestią sporną okazała się pensja prezydenta.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta samorządowcy przegłosowali kilka ważnych pod względem gospodarczym uchwał. Powołanie spółki Głogowski Park Przemysłowy, która będzie budować hale pod wynajem, wniesienie nowych gruntów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Głogowa nie budziły niczyich wątpliwości. Mimo początkowego wahania, które radni z Klubu Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego wyrazili na poniedziałkowej konferencji prasowej, jednomyślność panowała także podczas głosowania w sprawie włączenia do kategorii dróg gminnych kilku dróg powiatowych. Zgodność samorządowców w tych sprawach nie dziwi prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza

Te uchwały są prorozwojowe – mówi prezydent miasta. – Bardzo się cieszę, że zostały przyjęte.

Sprawy społeczne, które były omawiane na wczorajszej sesji również nie budziły kontrowersji radnych. Samorządowcy zgodnie przegłosowali uprawnienie do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską dla honorowych dawców krwi, którzy oddali więcej niż 15 l krwi oraz uchwalenie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2020. Samorządowcy jednomyślni byli również w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów, która będzie pełnić rolę opiniotwórczą, doradczą i inicjatywną, a jej głównym celem jest włączenie seniorów w aktywne życie publiczno-społeczne miasta.

Niezmiernie cieszy fakt, że powstaje Rada Seniorów przy prezydencie miasta – mówi radny Ryszard Gola-Sienkiewicz. – 27% procent mieszkańców Głogowa to są ludzie 60+. O tej grupie społecznej  mówi się „srebrne tsunami”. W naszym kraju, w przeciwieństwie np. do Niemiec, seniorów traktujemy trochę po macoszemu. To jest pierwszy krok, dotyczący szerszego podejścia do pakietu spraw, związanych z prawami seniorów.

Samorządowcy przyjęli także uchwałę określającą tryb powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Głogowska Rada Seniorów i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to są organy opiniujące, które mają być pomocne w realizacji zadań związanych właśnie z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskami senioralnymi. Jest coraz więcej seniorów, którzy chcą działać, aktywizować się i bardzo się cieszymy z tego powodu. To kolejna inicjatywa w kierunku tej grupy społecznej – na poprzedniej sesji wprowadziliśmy kartę seniora – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz

Kontrowersje i emocje wzbudził punkt programu sesji mówiący o ustaleniu miesięcznego wynagrodzenie dla prezydenta miasta. Radni Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego zaproponowali podniesienie pensji Rafaela Rokaszewicza, która wraz ze wszystkimi dodatkami, wynosiłaby ok. 10 500 zł.

Perspektywa 6 miesięcy daje nam jakąś podstawę do oceny współpracy z Panem Prezydentem. Uznając ją za poprawną, przedstawiamy dzisiejszą uchwałę, wyrażając nadzieję na dalszą owocną pracę na rzecz naszego miasta – mówił Norbert Penza z Klubu Radnych KW Jan Zubowskiego.

Rafael Rokaszewicz, zgodnie z przedstawioną uchwałą, nadal zarabiałby mniej niż Jan Zubowski. O wyrównanie pensji obecnego prezydenta do poziomu pensji jego poprzednika wnioskował radny Sławomir Majewski.

Przez pół roku mogliśmy się przekonać, że to jest to dobry prezydent i to będzie dobra prezydentura. W mieście dzieje się dużo dobrych rzeczy, zarówno gospodarczych, jak i kulturalnych i rozrywkowych – uzasadniał swój wniosek radny Majewski. – Proszę i apeluję, żeby prezydentem miasta Głogowa, obojętnie kto nim będzie, finansowo nie pomiatać.

Ostatecznie jednak radni przegłosowali projekt uchwały zaproponowany przez radnych Klubu Jana Zubowskiego. Prezydent Rafael Rokaszewicz nie chciał komentować sprawy sporu wokół swojego wynagrodzenia.

Staram się jak najlepiej pracować dla miasta i na rzecz mieszkańców. Inicjatywa podwyższenia moich zarobków wyszła ze strony opozycyjnych w stosunku do mnie radnych. Cieszę się z tego gestu, bo to znaczy, że moja praca jest dostrzegana i doceniana – mówi prezydent Głogowa.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.