Prof. Andrzej Zoll odznaczony w Głogowie

0
630
2015-06-19 Prof. Andrzej Zoll odznaczony w Głogowie

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz rzecznik praw obywatelskich, odebrał wczoraj w głogowskim Ratuszu Honorowy Medal Miasta Głogowa. To wyraz uznania za wieloletnie wsparcie działań Stowarzyszenia na rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”, które już od 20 lat pomaga osobom potrzebującym.

Wyróżnienie prof. Andrzeja Zolla było jednym z najważniejszych punktów uroczystości związanych z jubileuszem 20-lecia istnienia Stowarzyszenia „Dom w Głogowie”. Organizacja powstała w 1995 r. i za swój cel obrała sobie pomaganie osobom upośledzonym umysłowo w osiągnięciu samodzielności życiowej, zapobieganie bezdomności i spychaniu na margines ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie sierot, opuszczających domy dziecka po 18 roku życia.

W ciągu dwóch dekad działalności Stowarzyszenie zrealizowało z sukcesem szereg programów, wychowało i doprowadziło do usamodzielnienia się wielu swoich podopiecznych, od lat świadczy również bezpłatna pomoc prawną oraz pedagogiczno-psychologiczną. A teraz przed nim kolejne wyzwanie.

– Kiedyś wójt gminy Jerzmanowa Alicja Serdak nie wiedziała, co zrobić ze starym terenem po pegeerze. Zapytała nas, czy mamy jakiś pomysł – mówi Urszula Murzyńska, prezes Stowarzyszenia – Dzięki wymianie myśli i doświadczeń wielu partnerów narodziła się idea Centrum Rehabilitacji, Sportu, Rekreacji i Edukacji Ekologicznej „Feniks” w Potoczku, na które składać się będzie m.in. Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej, mieszkanie chronione dla więźniów i być może sala konferencyjno-szkoleniowa.

2015-06-19 Prof. Andrzej Zoll odznaczony w Głogowie @Ratusz (fot. A. Błaszczyk) 2

Na uroczystość do Ratusza przybyli przedstawiciele wielu instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem. Do Urszuli Murzyńskiej ustawiła się długa kolejka chętnych do złożenia gratulacji i wyrazów uznania.

– Nie w latach, ale ilości działań i skuteczności w ich realizowaniu leży sukces Stowarzyszenia „Dom w Głogowie”, jesteśmy z Was bardzo dumni – mówił prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

20 lat działań na rzecz dobra wspólnego – jak to wspaniale brzmi. Jakie szlachetne działania, są zawarte w tym zdaniu „By piękniej, lepiej i szlachetniej żyć” – mówił wicestarosta głogowski Wojciech Borecki – W imieniu zarządu powiatu głogowskiego bardzo dziękuję za podjęcie się misji dawania domów osobom, które tych domów nie mają.

Jedną z osób, które przez wiele lat wspierały działalność Stowarzyszenia, jest prof. Andrzej Zoll. – Kiedy objąłem Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zmieniły się przepisy, które zobowiązały mnie jako rzecznika, do wspierania inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. W Głogowie znalazłem znakomitego partnera – mówi Andrzej Zoll – Pani Urszula Murzyńska przyjeżdżała wówczas do Warszawy na konferencje na temat wykluczenia społecznego. Podczas jednej z nich przedstawiła program, którym się zainteresowałem. I tak zaczęła się nasza współpraca.

W podziękowaniu za wsparcie i pomoc, jakiej profesor udzielał Stowarzyszeniu przy realizacji wielu projektów, dzięki którym polepszył się los i komfort życia wielu osób potrzebujących na terenie Głogowa, zarząd organizacji wystąpił do prezydenta miasta o wyróżnienia go Honorowym Medalem Miasta Głogowa.

To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie. Cieszę się, że, po kilkunastu latach jestem ponownie w Głogowie i mogę zobaczyć jak Głogów się zmienił
– mówił prof. Zoll po odebraniu wyróżnienia.

Druga część uroczystości związanych z 20-leciem istnienia Stowarzyszenia „Dom w Głogowie” odbyła się w Potoczku, na terenie, gdzie w przyszłości ma powstać Centrum Rehabilitacji, Sportu, Rekreacji i Edukacji Ekologicznej „Feniks”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.