Absolutorium, odznaczenia i apel

0
314
2016-06-18 Kotla Absolutorium odznaczenia i apel @Urząd Gminy w Koli

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Kotli było wiele okazji do gratulacji. Wójt otrzymał absolutorium, a gminni działacze sportowi ważne odznaczenia. Radni wystosowali także apel do najwyższych organów państwa w sprawie „ustawy śmieciowej”.

IX absolutoryjna sesja Rady Gminy Kotla odbyła się 16 czerwca o godz. 15:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2014 r., radni pozytywnie ocenili pracę wójta w 2014 r. Zastrzeżeń do realizacji budżetu nie miała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2014 rok podjęto jednomyślnie. W głosowaniu udział brał pełny skład Rady Gminy. Wójt Gminy Kotla, Łukasz Horbatowski, otrzymał absolutorium. Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali: st. asp. Jakub Walenczak – Dzielnicowy Rejonu Gminy Kotla, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, Sołtysi, a także Honorowy obywatel gminy – Jan Baraniecki i zasłużony dla Gminy – Tadeusz Łotocki.

Przyznanie absolutorium to nie jedyny przyjemny akcent tej sesji Rady Gminy. Obecni na sesji przedstawiciele Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu oraz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy dokonali uroczystego odznaczenia społecznych działaczy szczególnie zasłużonych w rozwój sportu na terenie Gminy Kotla. Odznaczeni zostali: Tadeusz Łotocki, Lubomir Matyjczak, Józef Podedworny, Łukasz Horbatowski, Robert Jankowski, Dariusz Gulanowski, Zbigniew Gałowski, Jerzy Jastrzembski. Ponadto OZPN przyznał Gminie Kotla tytuł „Gmina przyjazna dla Sportu”.

2015-06-18 Kotla Absolutorium odznaczenia i petycja @Urząd Gminy w Kotli (fot. UG Kotla) 2

Ważnym punktem wczorajszej Rady Gminy był także apel w sprawie „ustawy śmieciowej”, który radni wystosowali do najwyższych organów państwa. W dokumencie tym radni wyrażają swój niepokój związany brakiem konkurencji na rynku usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, co ich zdaniem doprowadziło do narzucania rażąco wysokich cen, niemających odzwierciedlenia w rzeczywistych kosztach tych usług. W apelu domagają się zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, które pozwoliłyby na obniżenie opłat dla mieszkańców. Dokument został podpisany przez przewodniczącą Rady Halinę Przybylską.