Absolutorium, odznaczenia i apel

0
427
2016-06-18 Kotla Absolutorium odznaczenia i apel @Urząd Gminy w Koli

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Kotli było wiele okazji do gratulacji. Wójt otrzymał absolutorium, a gminni działacze sportowi ważne odznaczenia. Radni wystosowali także apel do najwyższych organów państwa w sprawie „ustawy śmieciowej”.

IX absolutoryjna sesja Rady Gminy Kotla odbyła się 16 czerwca o godz. 15:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2014 r., radni pozytywnie ocenili pracę wójta w 2014 r. Zastrzeżeń do realizacji budżetu nie miała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2014 rok podjęto jednomyślnie. W głosowaniu udział brał pełny skład Rady Gminy. Wójt Gminy Kotla, Łukasz Horbatowski, otrzymał absolutorium. Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali: st. asp. Jakub Walenczak – Dzielnicowy Rejonu Gminy Kotla, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, Sołtysi, a także Honorowy obywatel gminy – Jan Baraniecki i zasłużony dla Gminy – Tadeusz Łotocki.

Przyznanie absolutorium to nie jedyny przyjemny akcent tej sesji Rady Gminy. Obecni na sesji przedstawiciele Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu oraz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy dokonali uroczystego odznaczenia społecznych działaczy szczególnie zasłużonych w rozwój sportu na terenie Gminy Kotla. Odznaczeni zostali: Tadeusz Łotocki, Lubomir Matyjczak, Józef Podedworny, Łukasz Horbatowski, Robert Jankowski, Dariusz Gulanowski, Zbigniew Gałowski, Jerzy Jastrzembski. Ponadto OZPN przyznał Gminie Kotla tytuł „Gmina przyjazna dla Sportu”.

2015-06-18 Kotla Absolutorium odznaczenia i petycja @Urząd Gminy w Kotli (fot. UG Kotla) 2

Ważnym punktem wczorajszej Rady Gminy był także apel w sprawie „ustawy śmieciowej”, który radni wystosowali do najwyższych organów państwa. W dokumencie tym radni wyrażają swój niepokój związany brakiem konkurencji na rynku usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, co ich zdaniem doprowadziło do narzucania rażąco wysokich cen, niemających odzwierciedlenia w rzeczywistych kosztach tych usług. W apelu domagają się zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, które pozwoliłyby na obniżenie opłat dla mieszkańców. Dokument został podpisany przez przewodniczącą Rady Halinę Przybylską.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.