Rokaszewicz: „To bardzo ambitny plan. Chciałbym w tej kadencji doprowadzić lub przynajmniej przygotować do realizacji wszystkie zawarte w nim zadania.”

0
526
2015-06-17 Rafael Rokaszewicz Kadencyjny Plan Gospodarczy @Ratusz (fot. A. Błaszczyk)

20 maja 2015 r. na sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o realizacji Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2014-2018, który przedłożył prezydent miasta Rafael Rokaszewicz. Czym jest ten dokument? W jakim celu powstał? Jakie inwestycje zostaną w najbliższym czasie rozpoczęte w Głogowie i czy miasto na nie stać – o tym rozmawiamy z prezydentem Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem.

A. BłaszczykCzym jest Kadencyjny Plan Gospodarczy dla Miasta Głogowa na lata 2014-2018? W jakim celu powstał i co zawiera?
Rafael Rokaszewicz – Kadencyjny Plan Gospodarczy jest dokumentem opracowanym na 4 lata, czyli na kadencję Prezydenta i Rady Miejskiej i zawiera najważniejsze zadania do zrealizowania w mieście właśnie w danej kadencji. Są to zarówno zagadnienia ogólne, czyli takie, które dotyczą całego miasta, jak i szczegółowe, odnoszące się do konkretnych inwestycji, np. inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, remontów obiektów użyteczności publicznej. Optymalne byłoby, gdyby udało się zrealizować wszystkie zadania, zapisane w Kadencyjnym Planie Gospodarczym. Mam świadomość, jak bardzo ambitny i duży jest ten plan. Chciałbym w tej kadencji doprowadzić do realizacji lub przynajmniej przygotować do realizacji w następnych latach wszystkie zawarte w nim zadania.

A. BłaszczykWarty podkreślenia jest fakt, że Kadencyjny Plan Gospodarczy został jednomyślnie zaakceptowany i przyjęty przez radnych…
R. Rokaszewicz – Tak. Myślę, że to dlatego, że był bardzo otwarty. Przy jego tworzeniu współpracowałem z radnymi oraz Radą Gospodarczą. Plan był także konsultowany społecznie.

A. BłaszczykJakie kryteria decydowały o tym, że dana inwestycja znalazła się Kadencyjnym Planie Gospodarczym?
R. Rokaszewicz – Kryteria były różne. Po pierwsze braliśmy pod uwagę te inwestycje, które były już przygotowane do realizacji i miały gotowe dokumentacje projektowe. Po drugie inwestycje w trakcie realizacji. Po trzecie te, które są ważne z punktu widzenia społecznego. W planie znalazły się również zadania, które były wpisane w mój program wyborczy. Uwzględnia on także inwestycje zgłaszane przez radnych poszczególnych osiedli. Stąd również wynika także taka mnogość tych zadań.

A. BłaszczykZadań jest mnóstwo, a co z pieniędzmi na ich realizację? Miasto jest poważnie zadłużone… Czy Głogów stać na tak ambitny plan?
R. Rokaszewicz – To prawda, miasto jest poważnie zadłużone, na ponad 111 mln złotych. Oczywiście z roku na rok, to zadłużenie będzie malało, co otwiera możliwość dobierania pieniędzy na kolejne inwestycje. Poręczenia zaciągnięte na realizację różnych zadań inwestycyjnych są dość spłaszczone i spłata ostatniej raty kredytu w twej chwili przypada na 2034 r. To zadłużenie oczywiście powoduje pewne ograniczenia, ale z drugiej strony mobilizuje do szukania środków zewnętrznych.

A. BłaszczykCzy są już bardziej sprecyzowane plany dotyczące pozyskiwania pieniędzy na nowe inwestycje?
R. Rokaszewicz – W tej chwili, choć już mamy drugi rok obowiązywania budżetu unijnego, nie zostały jeszcze ogłoszone żadne konkursy, nie wszystkie dokumenty w sprawie środków zewnętrznych zostały dopracowane. Najprawdopodobniej w drugim kwartale tego roku i w ciągu następnego roku wiele konkursów zostanie ogłoszonych. Będziemy się starać pozyskiwać środki zewnętrzne na niemal każde zadanie. Zasada jest prosta, jeśli będzie możliwość pozyskania środków na daną inwestycję i ta inwestycja będzie się wpisywać w kryteria, na pewno złożymy odpowiednie wnioski.

A. BłaszczykKtóra inwestycja wpisana w Kadencyjny Plan Gospodarczy wydaje się Panu najistotniejsza z punktu widzenia przeciętnego głogowianina?
R. Rokaszewicz – Ostatnio wiele rozmawiałem z mieszkańcami Głogowa podczas konsultacji społecznych i spotkań na poszczególnych osiedlach. Zgłaszali różne problemy, np. brak miejsc parkingowych, potrzebę remontów ulic, zbudowanie odpowiedniego i bezpiecznego dojazdu. To są tematy najważniejsze z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Głogowa. I rozwiązanie tych problemów najbardziej głogowian satysfakcjonuje. Co ciekawe, bardzo rzadko podczas tych spotkań i konsultacji pojawiał się temat obwodnicy miasta i drugiej przeprawy na Odrze.
Oczywiście mam świadomość, że musimy realizować również ważne zadania, bez których miasto nie mogłoby funkcjonować. Poza wymienioną obwodnica są to również różnego rodzaju rozwiązania komunikacyjne, drogowe. Dlatego też w Kadencyjnym Programie Gospodarczym została wpisana współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, a także powiatem głogowskim. Wraz z tymi instytucjami będziemy współrealizować pewne inwestycje. Najlepszym przykładem takich współrealizacji są zadania, które zaczną się w tym roku, czyli remont ulicy Rudnowskiej, wiadukt przy ul. Rudnowskiej, Rondo przy ul. Kazimierza Wielkiego. Te drogi nie należą do miasta, są to drogi krajowe, ale będziemy współfinansować te inwestycje, ponieważ służą one przecież przede wszystkim mieszkańcom Głogowa.

A. BłaszczykKtóre z tych zadań najbardziej zmieni Głogów?
R. Rokaszewicz – To niestety nie jest tak, że coś się zmieni w Głogowie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Natomiast ja za najistotniejsze uważam sprawy gospodarcze i te punkty Kadencyjnego Planu Gospodarczego, które są związane z pozyskiwaniem inwestorów i tworzeniem nowych miejsc pracy. Mam tu na myśli przede wszystkim utworzenie Parku Przemysłowego we współpracy z Legnicką Specjalna Strefą Ekonomiczną, dozbrajanie terenów pod inwestycje, budowanie infrastruktury.
Te zadania są dla mnie niezwykle ważne i to już się dzieje. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawimy kilka uchwał związanych właśnie z powstaniem Parku Przemysłowego, m.in. uchwałę o powołaniu spółki, która zajmie się budową hali pod wynajem. Zainteresowanie przedsiębiorców wynajmem powierzchni w tej hali już jest. Cieszy mnie bardzo duże ożywienie i zainteresowanie głogowskich przedsiębiorców inwestycjami w LSSE. W tej chwili prowadzę rozmowy z trzema lokalnymi podmiotami w tej sprawie.

A. BłaszczykKtóra inwestycja będzie największym wyzwaniem?
R. Rokaszewicz – Tutaj wymieniłbym kilka działań, które składają się na pewną całość – są to zadania związane z edukacją: ukończenie procesu termomodernizacji placówek oświatowych, tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych, modernizacja segmentów żywieniowych w szkołach i przedszkolach. To nie są inwestycje bardzo spektakularne i zauważalne przez mieszkańców, ale niezwykle kosztowne i ważne, zarówno ze względu na funkcjonowanie tych jednostek, ale też na poprawę komfortu uczniów.

A. BłaszczykDziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.