Głogów: Młodzi radni chcą skrócenia roku szkolnego

0
515
2015-06-13 Młodzi radni chcą skrócenia roku szkolnego @Urząd Miejski (fot. Urząd Miejski)

„Skrócić rok szkolny” to najważniejszy postulat dziecięcej rady, która 12 czerwca obradowała w głogowskim Ratuszu. Dzieci ze szkół podstawowych odwiedziły Urząd Miejski na zaproszenie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Był to prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.

9 i 10 czerwca Ratusz zwiedzały przedszkolaki. Były we wszystkich najważniejszych wydziałach Urzędu Miejskiego. Spotkały się z prezydentem Rafaelem Rokaszewiczem, zwiedziły również jego gabinet. Najbardziej przedszkolakom podało się jednak w Sali Rajców i Sukiennicach, gdzie czekała na nie pyszna niespodzianka.

Uczniowie szkół podstawowych odwiedzili Ratusz 12 czerwca. Zwiedzili Urząd Miejski, poznali historię Ratusza oraz weszli na ratuszową wieżę. Odwiedzili również prezydenta Głogowa w jego gabinecie. Poznali także wiceprezydent Bożenę Kowalczykowską.

Uczniowie klas I-III spotkali się radnymi i przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Kolińskim. Obejrzeli prezentację na temat pracy Rady MIejskiej. Dowiedzieli się, kto tworzy radę i w jakim celu jest powoływana, jaką rolę pełnią radni i jakie obowiązki na nich spoczywają. Poznali także sposoby tworzenia uchwał.

Potem 3-osobowe grupy uczniów reprezentujące wszystkie samorządy uczniowskie szkół podstawowych klas IV-VI uczestniczyły w sesji, której głównym celem był procedowanie projektów uchwał dotyczących skrócenia roku szkolnego. Złożono 8 wniosków w tej sprawie. Ostatecznie wybrano ten, proponujący skrócenie roku szkolnego o dwa tygodnie. Wniosek uzasadniono tym, że w szkołach w tych ostatnich dniach przed wakacjami i tak niewiele się dzieje. Propozycja dziecięcej rady wraz z uzasadnieniem i wynikiem głosowania zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Poza tym uczniowie złożyli jeszcze kilka wniosków, dotyczyły one m.in. utworzenie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Wniosek ten trafi do rąk Rafaela Rokaszewicza oraz radnych miejskich.

Dziecięca rada obradowała zgodnie z procedurami jej dorosłego i poważnego odpowiednika. Była więc także protokołowana i zgodnie z zasadami protokół z jej obrad wraz z podpisami dziecięcych radnych trafił do wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.