Brzeg Głogowski cały zwodociągowany

0
679
2015-06-12Brzeg Głogowski cały zwodociągowany

W Brzegu Głogowskim już każdy dom jest podłączony do sieci wodociągowej. Gmina Żukowice zakończyła inwestycję pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Brzegu Głogowskim”.

Zadanie było podzielone na dwa etapy. Najpierw wykonano rurociąg z rur polietylenowych i zamonotowano zasuwy wraz obudową, a następnie wykonano przyłącze z rur PE. Dzięki tej inwestycji cała zabudowa mieszkaniowa w Brzegu Głogowskim została podłączona do sieci wodociągowej. Ponadto w pobliżu ostatniej zwodociągowanej nieruchomości zainstalowano hydrant przeciwpożarowy.

Wykonawcą prac była firma budowlana z Piasków. Koszt robót wyniósł 72.917,38 zł brutto. W 75% zadanie zostało sfinansowane ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, resztę pieniędzy wyłożyła Gmina Żukowice.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.