Głogowskie szkoły i przedszkola wzięły udział w projekcie EFS

0
527
2015-06-11 Głogowskie szkoły wzięły udział w projekcie EFS

Przez dwa lata nauczyciele i dyrektorzy głogowskich szkół i przedszkoli dokształcali się i wymieniali doświadczeniami w ramach projektu  „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego”. 10 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyła się konferencja podsumowująca dwuletnią pracę. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uważam, że projekt przyniósł bardzo duże efekty – mówi Janina Nóżka, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. – W naszej szkole przez dwa lata braliśmy udział w  warsztatach „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” Zajęcia te wzbogaciły warsztat dydaktyczny i metodyczny nauczycieli, wzbogaciły ich techniki pracy. Poza tym korzystaliśmy również z konsultacji indywidualnych i grupowych, podczas których nauczyciel z trenerem mógł osobiście porozmawiać na temat własnych problemów dydaktyczno-wychowawczych i te problemy były rozwiązywane. Bo zarówno trenerzy, jak i SORE, czyli opiekunowie szkolnych programów rozwojowych, to byli, w moim przekonaniu, wysoce merytoryczni ludzie.

Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2013 r., a formalnie się zakończy 31 lipca 2015 r. Jego beneficjentem był powiat głogowski, a realizatorem Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. Projekt zakładał stworzenie systemu, opierającego się na trwałej współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół na wszystkich poziomach edukacji, który doprowadziłby do poprawy rezultatów nauczania i wychowania uczniów. Najważniejszym celem projektu była poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli powiatu głogowskiego poprzez zaproponowanie 48 szkołom i przedszkolom wsparcia w postaci warsztatów, konsultacji, szkoleń, zgodnie z ich potrzebami. Budżet projektu wyniósł ogółem: 1,974 562,00 zł.

Blisko 50 placówek biorących udział w projekcie, prawie 1000 osób, które z niego skorzystało. Z tego mogą być tylko dobre efekty dla pracy nauczycieli, ale przede wszystkim w procesie wychowawczym i  pedagogicznym dla uczniów – mówi Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski. – Dziękuję nauczycielom i dyrektorom, którzy wzięli udział w projekcie, za to, że wciąż się dokształcają i doskonalą swoje umiejętności.

Z powiatu głogowskiego udział w projekcie wzięło 13 placówek, w tym 4 licea ogólnokształcące, 6 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodowe. Z gminy miejskiej Głogów do udziału w projekcie zgłosiło się: 11 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów.

To ogromne wyzwanie, jakim był projekt, dobiegło końca – mówi Bożena Krzywulicz, dyrektor PCPPP i  DN, realizator projektu –Te dwa lata okazały się bardzo krótkim okresem czasu. Cały czas przyświecała nam taka idea, że człowiek szlachetny jedna sobie przyjaciół wykształceniem, a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele. I wszystkie te placówki, które brały udział w projekcie, które razem z nami doświadczały różnych ciekawych sytuacji, zadań i wyzwań, dzisiaj są naszymi przyjaciółmi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.