Chocianów: Porozmawiają o idei ekonomii społecznej

0
651
2015-06-10 Chocianów: porozmaiwają o ekonomii społecznej
ludzie, spotkanie, warsztaty

Stowarzyszenie Wrzosowa Kraina w imieniu Fundacji Vita Regionem zaprasza liderów lokalnych z naszego regionu na seminarium dotyczące ekonomii społecznej i wiosek tematycznych, które odbędzie się w środę 17 czerwca o godzinie 16.30 w chocianowskim gospodarstwie agroturystycznym „Wrzosowy Tartak”.

Prelekcja zorganizowana będzie w ramach programu „Partnerstwa Trójsektorowe sposobem na rozwój ekonomii społecznej na wsiach”, który ma na celu upowszechnianie idei wiosek tematycznych jako przykładu wdrażania idei ekonomii społecznej na dolnośląskich obszarach wiejskich. Organizatorzy kierują ją przede wszystkim do liderów organizacji pozarządowych, ekomuzealników oraz przedstawicieli wsi tematycznych z terenu Dolnego Śląska.

Ekonomia społeczna jest pojęciem bardzo szerokim i dotykającym wielu stref życia społecznego. Pod tą nazwą kryją się różne instytucje i organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, ale wypracowany zysk inwestują w cele społeczne: przeznaczają na potrzeby swoich członków lub lokalnej społeczności. Kluczową zasadą tej idei jest pierwszeństwo działania na rzecz ludzi (członków/podopiecznych) nad maksymalizacją zysku, a najważniejszym znaczeniem jest misja społeczna, a nie czynniki ekonomiczne. Dodatkowo działania podejmowane w myśl ekonomii społecznej często uzupełniają lukę, którą nie zapełnia państwo ani przedsiębiorcy.

Seminarium w Chocianowie to nie jedyny punkt programu realizowanego przez Fundację Vita Regionem. Uczestnicy projektu będą mieć możliwość udziału w Akademii Ekonomii Społecznej, która polegać będzie na cyklu szkoleń tematycznych dotyczących wsparcia i funkcjonowania organizacji pozarządowych w sferach księgowości, pozyskiwania źródeł finansowania, promocji i marketingu a także animacji dzieci i młodzieży. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w dwóch wyjazdach studyjnych do jednej z wiosek tematycznych na Dolnym Śląsku oraz do inkubatora produktu lokalnego w Wielkopolsce. Organizatorzy proponują również udział w warsztatach partnerskich, które wspomogą wypracować własne inicjatywy oraz pomysły wprowadzające zamysł ekonomii społecznej na terenie własnych wsi, a najlepsza dziesiątka z tych pomysłów będzie mogła otrzymać wsparcie na realizację. Dodatkowo będzie możliwość zamieszczenia oferty swojej miejscowości w broszurze promocyjno-informacyjnej wydanej przez Fundację Vita Regionem. Więcej informacji na temat seminarium i projektu można uzyskać u organizatorów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.