Janosikowe – Prokurator Generalny wydał oficjalne stanowisko

0
536
2015-06-09 janosikowe - prokurator generalny ogłosił oficjane stanowisko
prokuratura_generalna

Kolejny ważny głos w sprawie janosikowego należy do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który ogłosił, iż przepisy podatku solidarnościowego są niezgodne z konstytucyjną zasadą solidarności, adekwatności i sprawiedliwości społecznej.

Prokurator Generalny jest na mocy prawa niezależnym uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i odniósł się do wniosku, który do trybunału złożyła Koalicja Powiatów przeciwko janosikowemu. Jak wynika z ogłoszonego przez niego stanowiska, przepisy nie gwarantują powiatom zachowania części dochodów potrzebnych do zapewnienia realizacji własnych zadań, a zaskarżone przepisy nie realizują celu, jakim powinna być pomoc powiatów bogatszych świadczona na rzecz powiatów biedniejszych. Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronie Prokuratury Generalnej.

Janosikowe to wpłata do budżetu państwa na mocy ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którą w teorii wnoszą najbogatsze samorządy na rzecz tych najbiedniejszych, na podstawie wskaźników ustalonych przez wymieniony akt prawny. Wskaźniki naliczane są na podstawie dochodów jednostki samorządu sprzed dwóch lat. W praktyce bywa często tak, iż biedniejsze samorządy, po otrzymaniu wsparcia finansowego, w ostatecznym rozliczeniu mają lepszą sytuację finansową niż te, które musiały wnieść opłatę. W przypadku powiatu polkowickiego są to kwoty rzędu kilkunastu do dwudziestu kilku milionów złotych rocznie.

Wiceminister Hanna Majszczyk podkreśla, że Ministerstwo Finansów kończy już prace nad reformą przepisów o systemie korekcyjno-finansowym, a w najbliższym czasie kierunki zmian będą konsultowane z samorządową Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zainteresowane strony czekają z niecierpliwością na wyniki, ponieważ obawiają się, iż nie uda się reformy zakończyć przed jesiennymi wyborami, ponieważ ostatnie posiedzenie sejmu przewidziano na 21-24 lipca br., a do tej pory MF nie przedstawiło projektu założeń nowej ustawy.

Polkowicki samorząd dołączył do koalicji powiatów, w imieniu których skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożył profesor Hubert Izdebski. Razem zrzeszyły się powiaty: polkowicki, bełchatowski, grodziski, mikołowski, otwocki, piaseczyński, poznański, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński oraz legionowski, który przewodzi porozumieniu. Koalicja Powiatów nadal czeka na wyznaczenie przez Trybunał Konstytucyjny terminu rozprawy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.