W Kotli będą promować zanikające tradycje

0
570
zdjęcie 2014-09-17-dożynki wojewódzkie-gmina Kotla@ Strzegom-num

Warsztaty tradycyjnych pieśni, wyjazdy do muzeów i teatrów muzycznych to atrakcje, które czekają na zespoły folklorystyczne i koła gospodyń wiejskich z gminy Kotla. Stowarzyszenie „Z głębi serca” pozyskało na nie pieniądze z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Nasza tożsamość”.

Kultura ludowa i folklor to część naszej tradycji. Niestety kultura popularna spycha je coraz bardziej na ubocze życia społecznego. Projekt „Nasza tożsamość”, którego koordynatorem jest Barbara Kobiela, radna gminy Kotla, skierowany jest do zespołów folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich, które są ostoją tradycji ludowych na wsiach. Ale i one potrzebują wsparcia w upowszechnianiu zanikających zwyczajów. Projekt „Nasza tożsamość” ma na celu, kultywowanie i promowanie tych tradycji, które powoli odchodzą do lamusa. Dla zespołów folklorystycznych, które zechcą wziąć udział w projekcie, przewidziano warsztaty choreograficzne, warsztaty pieśni tradycyjnych, wyjazdy do muzeów i teatrów muzycznych. Natomiast paniom z kół gospodyń wiejskich koordynatorzy projektu proponują warsztaty wicia tradycyjnych wieńców dożynkowych. Wszyscy chętni będą mogli wziąć także udział w warsztatach ceramicznych. Gmina Kotla zgodziła się na bezpłatnie użyczenia pomieszczeń na czas przeprowadzania zajęć.

Koszt projektu, który będzie realizowany przez siedem miesięcy, od czerwca do grudnia 2015 r. wyniesie 29 437 zł. Fundusze na jego organizację Stowarzyszenie „Z głębi serca” pozyskało z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz ten wspiera organizacje pozarządowe, które rozwijają i promują ideę społeczeństwa obywatelskiego i aktywność społeczności lokalnej na swoim terenie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.