Fundacja Polska Miedź wsparła Gminę Żukowice

0
542
zdjęcie Arch.2013-07-15-Żukowice-promują-swoja-gminę@Żukowice-01

Ćwierć miliona złotych otrzymała gmina Żukowice z Fundacji Polska Miedź. Z pozyskanych środków zrealizowanych zostanie pięć ważnych zadań, miedzy innymi remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Nielubi, profilaktyka zdrowotna dzieci poprzez wyjazdy do zielonej szkoły i na basen oraz nowy sprzęt dla strażaków.

Gmina Żukowice otrzymała ogromne wsparcie finansowe z Fundacji Polska Miedź – w kwocie 250 tysięcy zł. Fundacja pozytywnie rozpatrzyła pięć projektów.

W ramach dofinansowania zrealizowane zostanie zadanie pod nazwą „Zielone szkoły dla dzieci z terenu Gminy Żukowice”. Uzyskana kwota dofinansowania to 37.800 zł.

– „Dzięki środkom 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim oraz Szkoły Podstawowej w Nielubi, po raz kolejny pojedzie do uzdrowiska nad morzem we wrześniu 2015 roku. Turnus wpłynie pozytywnie na poprawę kondycji fizycznej dzieci, a co za tym idzie poprawę ich stanu zdrowia.”– mówi wójt gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

„Czas na basen – czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice” na ten projekt gmina pozyskała kwotę dofinansowania w wysokości 40.tysięcy złotych.
Dzięki wsparciu Fundacji Polska Miedź, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim oraz Szkoły Podstawowej w Nielubi ,będą miały możliwość korzystania z zajęć na basenie w roku szkolnym 2015/2016. Głównym celem jest profilaktyka zdrowotna, która ma  przyczynić się do poprawy ich stanu zdrowia.

Aż 138 tysięcy z Fundacji Polska Miedź zostanie przeznaczone na  „Remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Nielubi”
W związku ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Nielubi, za otrzymane wsparcie finansowe z Fundacji Polska Miedź, planuje się całościowy remont instalacji elektrycznej w szkole mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa oraz dobro uczniów.

„Remont klatki schodowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi” to kolejne zadanie, które zostanie zrealizowane z pieniędzy Fundacji. Kwota dofinansowania na to zadanie to 14 tysięcy złotych.

– „Za otrzymane wsparcie planuje się remont klatki schodowej w Gminnej Bibliotece w Nielubi, która jest w złym stanie technicznym. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się się do zwiększenia atrakcyjności Gminnej Biblioteki jak i całej gminy” – wyjaśnia wójt.

Za 20 tysięcy zrealizowane zostanie zadanie pod nazwą „Zakup materiałów i wyposażania dla OSP w Gminie Żukowice”. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na m.in. nowe umundurowania, drabiny, węże strażackie, latarki oraz sprzęt pożarniczy. Doposażenie jednostek OSP w nowe materiały ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa strażaków ochotników z Gminy Żukowice.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.