Historyczny dokument

0
503
2015 05 05 I miedzynarodowa konwencja samorządowa@Ukraina

Samorządowcy oraz strażacy z powiatu głogowskiego uczestniczyli w I Konferencji Międzynarodowej, która odbyła się na Ukrainie. Efektem spotkania ma być memoriał o współpracy służb ratowniczych i wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami. Dokument będzie pierwszym w historii Ukrainy międzynarodowym, samorządowym porozumieniem w sprawie współpracy służb ratowniczych.

W minionym tygodniu delegacja samorządowców i strażaków z Powiatu Głogowskiego uczestniczyła w miejscowości Chmielnicki na Ukrainie w I Konferencji Międzynarodowej „Zadania i perspektywy rozwoju bezpieczeństwa pożarowego w ramach reformy administracyjno – terytorialnej”.

Konferencja organizowana była przez partnerów samorządowych na Ukrainie – Obwód Chmielnicki i miasto Kamieniec Podolski. Delegacji Ziemi Głogowskiej przewodniczył Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.

–„Władze Ukrainy planują w najbliższym czasie przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę reformy administracyjnej oraz stworzenie systemu ratownictwa opartego na polskich doświadczeniach. Zdaniem strony ukraińskiej stworzony po 1995 roku polski Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy jest jednym z najdoskonalszych na świecie. Własne struktury zamierzają tworzyć w oparciu o nasze doświadczenia i schematy działania.”– mówi starosta głogowski Jarosław Dudkowiak.

W czasie konferencji starosta poproszony został o omówienie zasad funkcjonowania samorządów w naszym kraju i wskazanie możliwości jakie wykorzystanie potencjału lokalnego dać może przy planowanych strukturalnych zmianach zasad działania ukraińskich służb ratowniczych i porządkowych.

–„Sprawy funkcjonowania w Polsce jednostek ratowniczych straży pożarnych –zarówno zawodowych jak i ochotniczych oraz współpracy straży z samorządami omówił – w doskonały sposób – Zastępca Komendanta PSP w Głogowie Bogusław Cielebąk. Prezentacja ta była zdaniem naszych gospodarzy najważniejszym punktem całej dwudniowej konferencji.”– dodaje Bartłomiej Adamczak, rzecznik Starostwa Powiatowego.

Efektem rozmów jakie prowadzone były w trakcie konferencji będzie, przygotowywany właśnie przez stronę ukraińską, memoriał o współpracy służb ratowniczych i wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami.

Podpisanie takiego dokumentu będzie pierwszym w historii Ukrainy międzynarodowym samorządowym porozumieniem w sprawie współpracy służb ratowniczych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.