Głogów: Otwarcie RIPOK-u i historyczne porozumienie

0
408
2015 04 24 RIPOK w Głogowie

24 kwietnia uroczyście otwarto Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Inwestycja kosztowała 21 milionów złotych. Podczas uroczystości gmina Miejska Głogów, ZGZM oraz gmina Polkowice podpisały porozumienie, w którym strony zobowiązały się utworzyć wspólny, jednolity rynek gospodarki odpadami komunalnymi.

24 kwietnia uroczyście otwarto Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Inwestycja kosztowała 21 milionów złotych. Środki na budowę instalacji pochodziły ze środków własnych spółki (5 mln złotych) oraz z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (16 mln złotych). Dzięki instalacji na składowisko trafiać będzie mniej odpadów.

Celem funkcjonowania tego typu Instalacji RIPOK jest zmniejszanie ilości zmieszanych odpadów komunalnych składowanych bezpośrednio na składowisku, poprzez ich stopniowe unieszkodliwianie w procesach mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

Uroczyste otwarcie RIPOK-u było okazją do podpisania porozumienia pomiędzy gminą Miejską Głogów, ZGZM oraz gminą Polkowice. Strony porozumienia zobowiązały się do stworzenia jednolitego rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Porozumienie będą realizować nie tylko samorządy, ale również zależne od nich firmy czy instytucje. Porozumienie zawarto na okres od 2015 do 2030 r

Jak zapewnia prezydent Rafael Rokaszewicz, korzyści wynikające z podpisania porozumienia będą ogromne – „Będą to korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne. Można mówić o historycznym i perspektywicznym porozumieniu da naszego regionu” – komentował prezydent Głogowa.

Wszystkie odpady zmieszane z obszaru wspólnego rynku będą trafiać do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Głogowie, natomiast odpady zbierane selektywnie, u źródła, będą przywożone do Centralnego PSZOK-u w Polkowicach, polkowickiego RIPOK-u bądź innych instalacji, które dopiero powstaną.

W porozumieniu jest mowa również o tym, gdzie ma trafiać produkt końcowy unieszkodliwiania odpadów zmieszanych, czyli tak zwany stabilizat i balast. Otóż do 202o r. będzie on dzielony po połowie i wywożony na składowiska w Głogowie i Polkowicach. Od 2021 r. – gdy głogowskie składowisko zostanie już zamknięte – cały stabilizat i balast będzie deponowany wyłącznie w Polkowicach.

2015 04 24 RIPOK w Głogowie

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.