ZUS zapisał składki

0
462
logo 2013-03-13-ZUS@Glogow-logo-001

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył zapisywanie na subkontach swoich klientów wszystkich informacji składkowych przekazanych dotychczas przez otwarte fundusze emerytalne (OFE).

Tym samym, ZUS dopełnił wszystkich prawnie przypisanych obowiązków, narzuconych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, do 3 lutego 2014 r. każdy otwarty fundusz emerytalny umorzył 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych (JR) zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 r. Do końca października 2014 r. zaś, każdy z OFE miał obowiązek przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o kwotach przekazanych do ZUS za każdego ze swoich klientów i okresie, jakiego te kwoty dotyczą.

Zakład zaś, do 31 marca, był zobligowany przypisać umorzone 153 mld zł jednostek rozrachunkowych OFE do subkont swoich klientów. I zgodnie ze wskazaną ustawowo datą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ewidencjonowanie wszystkich przekazanych dotychczas przez OFE informacji składkowych.

Klienci ZUS, którzy są członkami II filaru emerytalnego, mogą sprawdzić zaewidencjonowane na ich subkontach informacje składkowe osobiście w każdej sali obsługi klientów w kraju lub listownie. Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych wskazane informacje mogą uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej, po uprzednim uwierzytelnieniu się loginem i hasłem PUE (nr telefonu COT to 22 560 16 00).

Zapisy składkowe powstałe na bazie informacji z OFE będą widoczne w internecie na profilach każdego z użytkowników Platformy Usług Elektronicznych już w czerwcu. W tym samym miesiącu, po dokonaniu waloryzacji od dnia 1 czerwca, Zakład rozpocznie wysyłkę „Informacji o stanie konta”, w której znajdą się zapisy o kwotach przekazanych na subkonto w ZUS przez OFE.

źródło: ZUS Legnica

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.