Ma zapewnić pracę młodym

0
657
2015-04-10-dolnośląski klaster edukacyjny

Pewna praca dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualne studia i klasy patronackie – to główne cele Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który powołano wczoraj w Legnicy. Klaster zrzesza 54 partnerów, wśród nich jest także powiat głogowski oraz głogowska PWSZ.

Powiat Głogowski przystąpił do „Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.
Wczoraj, 9 kwietnia doszło do uroczystego podpisania listów intencyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Witelona w Legnicy.

W konferencji zorganizowanej z tej okazji udział wzięli między innymi Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Kurator Dolnośląski Beata Pawłowicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, przedstawiciele przedsiębiorców, lokalnych samorządów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Powiat Głogowski reprezentowany był przez Starostę Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka. Natomiast szkoły powiatowe reprezentowane były przez dyrektora Zespołu Szkół im J. Wyżykowskiego Stefanię Kramarzewską oraz Technikum nr 6 przez wicedyrektor Elżbietę Sawczak.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, postanawiała zaangażować się w działania na rzecz kształcenia zawodowego poprzez zawiązanie strefowego „Klastra Edukacyjnego LSSE”

Dolnośląski Klaster Edukacyjny Legnickiej SSE zrzesza 54 podmioty. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami.

– „Musimy stworzyć trwały system współpracy nauki z biznesem, ponieważ tylko wtedy szkoły będą miały pewność, że tworzą przyszłe kadry na potrzeby przemysłu. Potrzebujemy partnerów, aby ten system działał sprawnie, a kierunki edukacji były dopasowane do potrzeb rynku. Dzięki wspólnie podejmowanym staraniom realne efekty będą widoczne już za trzy lata” – podkreśliła podsekretarz stanu w MG Ilona Antoniszyn-Klik

Członkowie klastra stawiają sobie kilka celów do osiągnięcia – pewną pracę dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualne studia i klasy patronackie.

„Wsparcie nowoczesnego kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy jest priorytetowym zadaniem Spółek Zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi. W związku z tym koniecznym jest, aby wspólnie z zainteresowanymi podmiotami zbudować płaszczyznę współpracy pracodawców ze szkołami, opartą na wnikliwej diagnozie potrzeb”– mówi starosta głogowski Jarosław Dudkowiak.

Powstanie klastra ma zapewnić dopływ wykształconej i dobrze przygotowanej kadry pracowniczej, wytworzyć mechanizmy sprzyjające spójności kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania rynku pracy.

Patronat honorowy nad inicjatywą utworzenia klastra edukacyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej objęli Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki oraz Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.