Naukowe spotkanie w PWSZ

0
566
zdjęcie-Arch.-2010-03-01-PWSZ@Głogów-01

Jutro w w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rozpoczyna się czwarta edycja Europejskich Warsztatów Automatyka dla Przemysłu, CEIND 2015. W dwudniowej konferencji udział wezmą profesorowie z uczelni zagranicznych współpracujących z głogowską PWSZ oraz absolwenci, którzy już rozpoczęli studia doktoranckie. Naukowcy zaprezentują między innymi wyniki najnowszych badań w dziedzinie technologii. 

Naukowcy z dziedziny szeroko rozumianej automatyki oraz absolwenci PWSZ w Głogowie, których droga do podjęcia działalności naukowej rozpoczęła się od udziału w programie Erasmus, spotkają się podczas czwartej edycji Europejskich Warsztatów Automatyka dla Przemysłu, CEIND 2015 – European Workshop on Control Engineering for Industry.

Warsztaty odbędą się 17 i 18 marca w PWSZ w Głogowie. W czasie dwudniowego spotkania zaprezentują się goście z zagranicy, między innymi prof. Christophe Aubrun z Uniwersytetu w Nancy oraz prof. Ralf Stetter z Hochschule Weingarten. Wystąpią także przedstawiciele firm, jak np: niemieckie przedsiębiorstwo „RAFI” GmbH.

„Celem warsztatów jest prezentacja wyników najnowszych badań i wymiany myśli technologicznej, jak również zaprezentowanie osiągnięć naszych studentów, którzy brali udział w wymianie zagranicznej oferowanej przez naszą uczelnię” – mówi Anna Włodarczyk, rzeczniczka prasowa PWSZ w Głogowie.

Historia warsztatów zaczęła się w kwietniu 2012 roku i wtedy właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przy wsparciu programu LLP Erasmus zorganizowała pierwsze warsztaty CEIND.

–„To wyjątkowe wydarzenie z udziałem wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni, oprócz prezentacji wyników najnowszych badań i wymiany myśli technologicznej, pozwoliło również na zaprezentowanie osiągnięć naszych studentów, którzy wzięli udział w wymianie zagranicznej oferowanej przez naszą uczelnię w ramach programu Erasmus.”– przypomina Anna Włodarczyk.

Uczestnicy mieli unikalną możliwość prezentacji rezultatów swoich badań i osiągnięć praktycznych będących rezultatem zrealizowanej przez nich mobilności międzynarodowej.

Kolejne edycje warsztatów organizowane były przez Universte de Lorraine (Nancy, 2013) oraz Hochschule Ravensburg-Weingarten (Weingarten, 2014), z którymi to uczelniami PWSZ współpracuje od wielu lat w ramach programu ERASMUS/ERASMUS+.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.