Rekrutacja rozpoczęta

0
624
zdjęcie 2014-06-02-Dzień-Dziecka@Zielone-przedszkole@Glogow-004

Marzec to miesiąc, w którym rodzice przedszkolaków i pierwszoklasistów składają wnioski o przyjęcie ich dzieci do wybranych placówek. Do 18 marca potrwa rekrutacja do przedszkoli, natomiast w głogowskich podstawówkach rekrutacja zakończy się pod koniec miesiąca. W tym roku gmina miejska przygotowała blisko 1.800 miejsc w przedszkolach publicznych oraz 1.200 w pierwszych klasach szkół podstawowych. 

Na początku marca rozpoczęła się rekrutacja elektroniczna do głogowskich przedszkoli. W tym roku szkolnym (2015/2016) Gmina Miejska Głogów przygotowała ok. 1800 miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych.

Do 18 marca rodzic powinien wypełnić wniosek rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową (platforma Formico www.glogow.formico.pl ), a następnie drukowany i wypełniony wniosek złożyć osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wniosek rekrutacyjny rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania wniosku w pozostałych placówkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzic ma prawo do wskazania we wniosku do trzech placówek, ale dokument składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez względu na to czy we wniosku wpisał trzy czy dwie inne jeszcze placówki.

Rodzic musi potwierdzić wniosek rekrutacyjny najpóźniej do 23 marca. Rekrutacja do miejskich przedszkoli trwa od 2 do 18 marca.

Na początku kwietnia ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji. Od 9 kwietnia do 20 kwietnia rodzice będą podpisywać umowy, a 5 czerwca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. Rodzice będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsca.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Także w marcu rozpoczęła się rekrutacja elektroniczna do głogowskich szkół podstawowych, która potrwa do 27 marca.

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Miejska Głogów przygotowała ok. 1200 miejsc w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Podobnie jak w przypadku przedszkoli rodzice muszą wypełnić wniosek rekrutacyjny, a następnie złożyć go w szkole pierwszego wyboru.

Wniosek rekrutacyjny rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania wniosku w pozostałych placówkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzic ma prawo do wskazania we wniosku do trzech placówek szkolnych.

Władze miasta przypominają, że dzieci z rocznika 2008 (urodzone pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia) oraz 2009 (urodzone pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem szkolnym. Dzieci te obowiązkowo powinny być zapisane do I klasy szkoły podstawowej.

Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić wniosek rekrutacyjny najpóźniej do 31 marca.

28 kwietnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. Rodzice mogą składać wtedy podania o przyjęcie ucznia na wolne miejsca. Wszystkie potrzebne informacje znjadują się na stronie www.glogow.elemento.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.