Krok w stronę pracy

0
567
zdjęcie Arch.-2013-07-14-swiatowy-dzien-przedsiebiorczosci@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie ruszyła rekrutacja na staże. Kilkaset osób bezrobotnych będzie mogło zdobyć doświadczenie zawodowe, które często jest pierwszym krokiem w kierunku zatrudnienia. Osoby bez pracy i bez doświadczenia będą mogły skorzystać między innymi z bonów stażowych czy też staży finansowanych ze środków unijnych.

Bon stażowy

Bony zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy pod koniec maja ubiegłego roku. Znowelizowana ustawa wprowadziła nowe instrumenty aktywizacji dla osób bezrobotnych.

Innowacyjność nowych rozwiązań miała polegać na pobudzaniu i podtrzymywaniu aktywności osób młodych w procesie poszukiwania zatrudnienia. System bonowy jest odejściem od wcześniejszej praktyki stosowanej przez urzędy pracy zgodnie, z którą to urząd pracy ma zapewnić osobie młodej określone formy wsparcia. Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę osobie młodej.

„Bony w dużym stopniu się sprawdziły. Jest to forma pod hasłem „weź sprawy w swoje ręce”, czyli osoba bezrobotna sama szuka pracodawcy, u którego chce pracować.” – Damian Piątek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

W ubiegłym roku Urząd Pracy wprowadził bony stażowe, bony na zatrudnienie, na zasiedlenie oraz bony szkoleniowe. Najwięcej osób skorzystało z bonów stażowych, bo aż 52. Dlatego w tym roku Powiatowy Urząd pracy uruchamia kolejne bony.

Obecnie do wydania jest 70 bonów stażowych. Wartość jednego bonu opiewa na kwotę ok. 8300 zł. W kosztach tych wliczone jest stypendium, które osoba bezrobotna będzie pobierać przez cały okres stażu, czyli przez 6 miesięcy  i wynosi 1280 zł. Do tego wliczony jest dojazd 100 złotych na każdy miesiąc. Ponadto bon zawiera także koszty badań, czyli ok. 100 zł.

–„W tym przypadku inicjatywa całkowicie należy do osoby bezrobotnej, bowiem bezrobotny wnioskuje do urzędu o wydanie bonu, szuka pracodawcy, który zorganizuje staż na okres 6 miesięcy i jednocześnie zadeklaruje zatrudnienie na kolejne 6 miesięcy. Jak znajdzie takiego pracodawcę wypełniony bon przez pracodawcę przedkłada urzędowi i na tej podstawie kierujemy osobę na staż.” – wyjaśnia Damian Piątek.

Ponadto pracodawca za zatrudnienie bezrobotnego otrzymuje premię w wysokości 1.513 zł. Bony do forma aktywizacji skierowana dla osób do 30 roku życia.

Jak zaznacza Damian Piątek, przy rozpatrywaniu wniosków na staż bardzo ważną rolę odgrywa deklaracja zatrudnienia po stażu –„Deklaracja nie jest obowiązkowa, ale wnioski z deklaracją zatrudnienia rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Zależy nam, by po 6 miesięcznym stażu osoba dalej pracowała, stąd wnioski takie rozpatrywane są w pierwszej kolejności. ”

Staż w firmie Hurtap

Kolejną szansą na zdobycie doświadczenia jest staż w firmie Hurtap. – „Podjęliśmy współpracę z firmą, mającą na celu przygotowanie nowych pracowników. Przewidujemy skierować 30 osób na okres 4 miesięcy. Osoby, jeżeli się sprawdzą zostaną zatrudnione.” – mówi Damian Piątek.

Hurtap. S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się hurtową dystrybucją produktów leczniczych i materiałów medycznych do aptek, działającym na rynku od 1990. Posiada rozwiniętą sieć dystrybucji z magazynami w Łęczycy, Głogowie, Tychach oraz Gdańsku.

Działająca od roku w Głogowie, hurtownia leków i materiałów medycznych w ostatnim czasie rozwinęła swoją działalność. W styczniu na terenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej otwarte zostały nowe hale – jedne z najnowocześniejszych w Polsce. Nowa hala w Głogowie jest szóstym tego typu obiektem w Polsce. Produkty farmaceutyczne przygotowywane w głogowskim Hurtapie będą trafiać na rynki całej Zachodniej Polski. Obecnie w hurtowni pracuje 200 osób, jednak w ciągu dwóch lat spółka zamierza podwoić zatrudnienie.

Zainteresowane stażem osoby, proszone są o przesłanie CV z dopiskiem „Rekrutacja do firmy HURTAP” na adres e-mail: pracodawca1@pup.glogow.pl lub o dostarczenie CV swojemu doradcy. Po złożeniu CV zostaną umówione na rozmowę kwalifikacyjną. Do dzisiaj w rozmowach uczestniczyło 30 osób. Są jeszcze wolne miejsca.

Staż dla osób niepełnosprawnych

Staż ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać ze staży na zasadach jak osoby bezrobotne. Aktualnie trwają ustalenia w zakresie podziału środków PFRON na 2015 r. Po uchwale Rady Powiatu Głogowskiego, PUP ogłosi nabór wniosków. Więcej informacji pojawi się w połowie marca.

Staż ze środków unijnych

– „W planach jest także zorganizowanie stażu dla 185 osób, ze środków unijnych, jednakże aktualnie z przyczyn formalnych i proceduralnych musimy zaczekać z ich realizacją. Jest to więc dobry moment żeby wykorzystać ten okres, nim ogłosimy nabór, na poszukiwanie swojego docelowego miejsca stażu, pracodawcy u którego osoba przyuczałaby się do pracy.” – informuje zastępca dyrektora Urzędu Pracy.

Na co zwrócić uwagę, szukając stażu

Przede wszystkim staż ma na celu nabywanie umiejętności na stanowisku pracy, a zatem nie zostanie on zorganizowany, jeżeli osoba posiada doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, np. pracowała jako sprzedawca i wnioskuje o staż na stanowisku sprzedawca.

Ponadto nabywanie umiejętności na stażu powinno wiązać się z kierunkiem posiadanych kwalifikacji, uprawnień tak, aby wiedzę teoretyczną przełożyć na zadania praktyczne i nabyć doświadczenie w tym kierunku. W innych przypadku staż będzie miał na celu przekwalifikowanie zawodowe.

Należy też pamiętać, że nie można odbyć ponownie stażu u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywany był staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Osoba na stażu otrzyma stypendium w wysokości 997 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.