Aktywne NGO-sy w gminie Kotla

0
446
2015-03-02-stowarzyszenie grochowice zdój@gmina Kotla

Stowarzyszenie Grochowice Zdrój to najaktywniej działająca organizacja pozarządowa z terenu gminy Kotla. Członkowie stowarzyszenia nie próżnują, na bieżąco śledzą programy, z których można pozyskiwać fundusze. W ubiegłym roku zrealizowali aż siedem projektów, na które w sumie pozyskali ponad 110 tysięcy złotych.

Pierwszy projekt „Zmień styl życia” skierowany był do mieszkańców Grochowic. Promował zdrowy styl życia oraz przeciwdziałał cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu w kwocie prawie 4,5 tysiąca złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Partnerami projektu byli również: Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Zespół Folklorystyczny „Grochowiczanki” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Na drugi projekt „Pikniki Integracyjne” pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 tys. złotych. Projekt zrealizowano w 12 sołectwach Gminy Kotla. Skierowany był do dzieci i osób niepełnosprawnych. Partnerami projektu były Rady Sołeckie z terenu Gminy Kotla, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie na projekt wydano ponad 5 tys. złotych.

„Warsztaty w plenerze-spotkanie na polanie” to z kolei warsztaty gitarowe, bębniarskie, fotograficzne, plastyczne oraz teatralne, które odbyły się trakcie trwania Stachuriady w Grochowicach. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wsparł stowarzyszenie kwotą
4 tysięcy złotych. Partnerem projektu był również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.

Na następny projekt „Aktywni Seniorzy w Gminie Kotla” stowarzyszenie pozyskało dotację aż 32 tysięcy złotych z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 z MPiPS. Uczestnikami projektu były osoby 60 + z pięciu miejscowości w gminie Kotla.

Kolejny projekt to „Sprawne organizacje w Gminie Kotla” realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z MPiPS, z którego pozyskano kwotę 17.100,00 złotych. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji z terenu gminy Kotla. Gmina Kotla oraz GOKiS byli współpartnerami tego projektu. Projekt dofinansowano z budżetu gminnego w wysokości 1090 zł.

Kwotę 5 tysięcy złotych pozyskano z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” na „Dni Chociemyśli promujące ideę Odnowy Wsi”, które miały miejsce podczas Obchodów 65-lecia OSP w Chociemyśli. Tu także w kosztach partycypował budżet Gminy Kotla.

Aktualnie trwa projekt pod nazwą „Zdobywamy Kwalifikacje”, który realizowany będzie do końca maja tego roku. Dwadzieścia osób podnosi kwalifikacje w zakresie obsługi komputerów i nauki języka angielskiego. Pozyskano na niego dotację w wysokości ponad 40 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kotla.

W sumie Stowarzyszenie pozyskało kwotę ponad 110 tysięcy złotych na siedem projektów, które zrealizowano w ubiegłym roku w Gminie Kotla.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.