ZUS: Tegoroczna waloryzacja świadczeń

0
526
logo 2013-03-13-ZUS@Glogow-logo-001

Tegoroczna waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało przed dniem 1 marca 2015 roku. W sprawie waloryzacji emerytur i rent nie trzeba składać wniosku, jest ona przeprowadzana z urzędu.

„Waloryzacja świadczeń w 2015 r. jest przeprowadzona przez ZUS w formule mieszanej: procentowo-kwotowej. Waloryzacja od 1 marca polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego, wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej jednak niż o kwotę 36 zł.” – informuje Emilia Nowakowska, rzecznik prasowy z Oddziału ZUS w Legnicy.

Wskaźnik waloryzacji ustalany jest zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wynosi w tym roku 100,68 %.

Jak wyliczana jest waloryzacja?

Najpierw następuje pomnożenie kwoty świadczenia emerytalno-rentowego obowiązującego w dniu 28 lutego przez wskaźnik waloryzacji. Jeżeli uzyskany w ten sposób wzrost kwoty świadczenia jest niższy niż kwota waloryzacji określona/gwarantowana w regulującej to ustawie – następuje dodanie kwoty waloryzacji do kwoty świadczenia przed waloryzacją.

Określone/gwarantowane ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  kwoty waloryzacji wynoszą odpowiednio:
w przypadku emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy – 36 zł, w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 27 zł, w przypadku emerytury częściowej – 18 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.