Dudkowiak na czele ZPWD

0
570
ZDJĘCIE: 2014-12-03 Rada Powiatu Jarosław Dudkowiak (fot.P.Dudzicki) 25

Jarosław Dudkowiak stanął na czele Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, zastępując poprzedniego starostę Rafaela Rokaszewicza. Związek, który realizuje głównie zadania w dziedzinie geodezji i kartografii skupia wszystkie powiaty z naszego województwa.

Delegaci reprezentujący powiatowe samorządy województwa dolnośląskiego w trakcie Zgromadzenia ZPWD wybrali nowy Zarząd Związku. Jego Przewodniczącym został Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.

ZPWD jest organizacją powołaną do wspólnej realizacji zadań narzuconych na Starostów przez obowiązujące przepisy w dziedzinie geodezji i kartografii. Zgodnie ze statutem, celem Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest: tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, itp..

W skali całego województwa środki jakie należy wyłożyć na przeprowadzenie takich działań to kwota rzędu nawet 100 mln złotych.

– „Dzięki działalności ZPWD pozyskiwane są pieniądze niezbędne do przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych z różnych źródeł min.: z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, od Wojewody Dolnośląskiego, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także ze środków unijnych.” – informuje Bartłomiej Adamczak, rzecznik Starostwa Powiatowego w Głogowie.

ZPWD ma swoją siedzibę w Głogowie. Poprzednim Przewodniczącym Związku był Rafael Rokaszewicz. W skład Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wchodzą wszystkie ziemskie powiaty, których jest 26.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.