Porozumienie, które ma zdjąć klątwę ciążącą nad Głogowem

0
664
2015-02-19-spotkanie w sprawie projektu S3 droga wielu możliwości@Głogów

Ogromne możliwości, fantastyczny pomysł, świetny projekt to tylko niektóre epitety jakie padły dzisiaj na temat projektu gospodarczego „S3 –Droga Wielkich Możliwości.” Dziś w miejskim Ratuszu odbyła się konferencja zakończona uroczystym podpisaniem porozumienia o wspólnej realizacji projektu, który ma być gwarantem rozwoju gospodarczego.

Osoby z ministerstwa, wojewoda dolnośląski, marszałek województwa, prezesi stref ekonomicznych Polski Zachodniej, starostowie, prezydenci i wójtowie z województwa dolnośląskiego – wszyscy zgromadzili się dziś w sali rajców głogowskiego Ratusza. Okazją do spotkania było uroczyste podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji projektu gospodarczego pt. „S3 –Droga Wielkich Możliwości.

–„Nad Głogowem od wielu lat ciąży pewna klątwa, która mówi, że Głogów leży daleko od ważnych szlaków komunikacyjnych, w związku z tym nie pojawiają się u nas inwestorzy (…) Ten projekt, który dzisiaj inaugurujemy na pewno zmieni ten stereotyp” – mówił prezydent Rafael Rokaszewicz.

Zdaniem prezydenta wybudowanie S3 w pobliżu Głogowa to gwarancja rozwoju gospodarczego Głogowa.

Głównym celem projektu „S3 – Droga Wielkich Możliwości” jest stworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż drogi ekspresowej S3, będącej częścią międzynarodowej trasy E65. Równolegle z budową tej drogi, przygotowywana będzie kompleksowa oferta dla inwestorów. Będzie ona dedykowana nie tylko dużym firmom z zagranicy, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom lokalnym.

Zadaniem stref ekonomicznych Polski Zachodniej będzie przygotowanie atrakcyjnych działek inwestycyjnych wyposażonych m.in. w gotowe hale pod wynajem dla małych i średnich firm. Dodatkowo, wspólnie z samorządami lokalnymi, stref będą musiały zadbać o infrastrukturę towarzyszącą (drogi, uzbrojenie, sieci).

Strony zawartego dzisiaj porozumienia zgodnie twierdzą, że szansą na dalszy rozwój stref ekonomicznych położonych w zachodniej części Polski jest kompleksowa budowa drogi ekspresowej S3. Dlatego już teraz strefy ekonomiczne położone w pasie Polski Zachodniej przygotowują się do momentu, kiedy trasa S3 powstanie w całości łącząc północ z południem kraju, a ma to nastąpić w 2018 roku.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.